Aktuality

 • Zasadal výbor Spolku svätého Vojtecha
  12.11.2019

  Zasadal výbor Spolku svätého Vojtecha

  V Trnave sa 12. novembra 2019 na druhom rokovaní vo volebnom období 2019 – 2023 zišiel Výbor Spolku svätého Vojtecha (SSV). Rokovanie sa začalo slávením svätej omše v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v historickej budove SSV. Hlavným celebrantom bol Mons. Vladimír Farkaš, bývalý riaditeľ SSV a aktuálny člen Výboru SSV. V úvode svätej omše riaditeľ SSV Ivan Šulík pripomenul, že práve 12. novembra 1869 podpísal kardinál Ján Šimor zakladaciu listinu Spolku svätého Vojtecha. 
 • Predstavili sme Božskú komédiu
  12.11.2019

  Predstavili sme Božskú komédiu

  Spolok svätého Vojtecha v spolupráci s Talianskym kultúrnym inštitútom predstavil 11. novembra 2019 v priestoroch Mirbachovho paláca v Bratislave nové kompletné vydanie Danteho Božskej komédie

  Ako vo svojom príhovore uviedol riaditeľ vydavateľstva Ivan Šulík, Božská komédia vychádza v slovenčine po prvý raz v jednom zväzku, a to v brilantnom preklade uznávaného romanistu Jozefa Felixa a jeho žiaka, básnika Viliama Turčányho. „Dielo okrem poznámok, komentárov a schém dopĺňajú impozantné ilustrácie akademického maliara Miroslava Cipára, ktorý opäť našiel originálny spôsob umeleckého poňatia tohto náročného diela,“ povedal Ivan Šulík. 
   

 • K svätorečeniu vyšla Newmanova Apológia
  08.10.2019

  K svätorečeniu vyšla Newmanova Apológia

  Pred svätorečením anglického kardinála, teológa a filozofa Johna Henryho Newmana (1801 – 1890) vychádza v Spolku svätého Vojtecha jeho duchovná autobiografia s názvom Apologia pro vita sua s podtitulom Prehľad mojich náboženských názorov.

 • Jesenný knižný katalóg Novinky zo Spolku
  25.09.2019

  Jesenný knižný katalóg Novinky zo Spolku

  O zaujímavých knižných novinkách Spolku svätého Vojtecha sa dočítate v katalógu Novinky zo Spolku, ktoré vychádzajú ako príloha týždenníka Katolícke noviny. 
 • V SSV vyšli Spoločné modlitby veriacich II.
  17.06.2019

  V SSV vyšli Spoločné modlitby veriacich II.

  V týchto dňoch vychádzajú v Spolku svätého Vojtecha Spoločné modlitby veriacich II. na Cezročné obdobie, ktoré pripravil člen Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska Štefan Fábry. 
 • Prečítajte si o knižných novinkách SSV
  17.06.2019

  Prečítajte si o knižných novinkách SSV

  Letný katalóg Novinky zo Spolku, ktorý vychádza ako príloha Katolíckych novín predstavuje knižnú novinky Spolku svätého Vojtecha a ponúka zaujímavé informácie pre členov SSV. 
 • Duchovný pastier vychádza s prílohou o novokňazoch
  06.06.2019

  Duchovný pastier vychádza s prílohou o novokňazoch

  Júnové číslo najstaršieho teologického periodika na Slovensku Duchovný pastier vyšlo opäť v nezvyčajnom rozsahu a úprave s obvyklou júnovou prílohou absolventov teologických fakúlt a novokňazov Slovenska roku 2019. V Editoriáli šéfredaktor periodika píše: „Jún. Mesiac, kedy sa na poliach ukazuje prvá úroda. V kňazských seminároch po Slovensku dozrievajú povolania ku kňazstvu.
 • Výstava o Andrejovi Radlinskom zavítala aj do Oravskej knižnice
  03.06.2019

  Výstava o Andrejovi Radlinskom zavítala aj do Oravskej knižnice

  Súčasťou programu tohtoročnej súťaže Kniha Oravy 2018, ktorá sa konala v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, bolo otvorenie interaktívnej výstavy o katolíckom kňazovi, jazykovedcovi, spisovateľovi a redaktorovi Andrejovi Radlinskom, ktorú pre deti druhého stupňa základných škôl pripravil Spolok svätého Vojtecha. Výstava na ôsmich paneloch približuje najdôležitejšie životné míľniky, dielo a aktivity tejto významnej osobnosti. Svojím príhovorom ju otvorila autorka námetu, novinárka Martina Jokelová-Ťuchová. Záujemcovia si ju môžu pozrieť do 20. mája 2019 v čase otváracích hodín knižnice. 

  Andrejovi Radlinskému, ktorého 140. výročie úmrtia si tohto roku pripomíname, patril i úplný záver podujatia. Pripravil ho Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou v Dolnom Kubíne, ktorá nesie meno tohto známeho dejateľa. Po príhovore predsedu miestneho odboru Martina Zembjaka predstavil prítomným osobnosť Andreja Radlinského v životopisnom medailóne pedagóg Cirkevnej spojenej školy Martin Mydliar. Podujatie spestrilo vystúpenie gitarového dua Júlia Dúhová a Aneta Turčinová zo spomínanej školy.

  Marián Karcol
 • Pripomíname si 140 rokov od smrti Andreja Radlinského
  26.04.2019

  Pripomíname si 140 rokov od smrti Andreja Radlinského

  Dňa 26. apríla 2019 si pripomíname 140 rokov od smrti aktívneho kňaza, jazykovedca a zakladateľa Spolku svätého Vojtecha Andreja Radlinského. 

  Andrej Radlinský sa narodil 8. júla 1817 v Dolnom Kubíne. Bol spoluzakladateľom Matice slovenskej a po dlhoročnom úsilí založil v roku 1870 v Trnave Spolok svätého Vojtecha (SSV), ktorý nepretržite funguje dodnes a má okolo 88-tisíc členov. Ešte v roku 1849 založil Radlinský Katolícke noviny, ktorých vydávanie SSV neskôr prevzal a pod jeho vydavateľskou taktovkou vychádzajú dodnes. Napriek všestrannému nadaniu a mnohým dielam, ktoré Andrej Radlinský inicioval, sa mu počas života nedostalo veľa uznania; naopak, stal sa terčom útokov a nevďačnosti a nevraživosti zo strany najbližších spolupracovníkov. Svoju veľkosť prejavil aj tým, že sa utiahol do ústrania a venoval sa písaniu, vďaka čomu vzniklo jeho kľúčové dielo Nábožné výlevy. Zomrel vo veku 62 rokov na dôsledky mozgovej príhody v Kútoch, kde je aj pochovaný. 

 • Prvý raz zasadal novozvolený Výbor SSV
  23.04.2019

  Prvý raz zasadal novozvolený Výbor SSV

  V Trnave sa na sviatok sv. Vojtecha 23. apríla 2019 v zmysle Stanov Spolku svätého Vojtecha zišiel novozvolený Výbor Spolku svätého Vojtecha, ktorý je riadiacim orgánom združenia. Rokovanie sa začalo slávením svätej omše v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, ktorú slávil predseda SSV Ján Orosch. Vo svojej homílii upriamil pozornosť na sv. Vojtecha, svätca dňa a patróna SSV. Prítomných vyzval na odvahu vydávať svedectvo o Kristovi aj dnes v rovnako ťažkých časoch, v akých žil sv. Vojtech. 

 • Najkrajšou knihou Slovenska je náš Faust
  25.04.2019

  Najkrajšou knihou Slovenska je náš Faust

  Vydavateľstvo Spolok svätého Vojtecha (SSV) získalo Cenu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy Faust v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2018. Cenu z rúk ministerky kultúry Ľubice Laššákovej prevzal 25. apríla 2019 vo Dvorane Ministerstva kultúry SR riaditeľ vydavateľstva SSV Ivan Šulík.

  „Ocenenie si mimoriadne vážim a ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa na tvorbe tejto knižnej publikácie podieľali. Cena je svedectvom, že aj kresťanské vydavateľstvo môže robiť kvalitné knihy, ktoré sú v spoločnosti oceňované na najvyššej úrovni,“ povedal Ivan Šulík. Ocenenie za túto knihu získali aj výtvarník Miroslav Cipár, autor impozantných ilustrácií; štúdio vizuálnej komunikácie Pergamen v Trnave za grafický dizajn a tlačiareň Finidr v Českom Těšíne za technickú kvalitu knihy. 

 • Pripravte sa dobre na svätú spoveď
  05.04.2019

  Pripravte sa dobre na svätú spoveď

  V čase vrcholiaceho Pôstneho obdobia prináša Spolok svätého Vojtecha na knižný trh útlu publikáciu českého autora Aleša Opatrného s názvom Ako potešiť spovedníka. „Knižka je v tomto čase mimoriadne aktuálna. Pre jej vydanie sme sa rozhodli preto, že je napísaná veľmi zrozumiteľným spôsobom a pozornosť čitateľa upriamuje na to, čo je vo sviatosti zmierenia podstatné,“ hovorí riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík. „Mnohí veriaci strácajú odvahu pristúpiť k sviatosti zmierenia, preto verím, že táto publikácia s originálnym názvom im pomôže prekonať strach a pripraviť sa na najväčšie kresťanské sviatky.“