Božská komédia

01.11.2019

Božská komédia

Dante Alighieri

Božská komédia patrí medzi najdôležitejšie diela svetovej literatúry a Dante je považovaný za otca talianskeho jazyka. Napísal ju pravdepodobne v rokoch 1304 – 1307 a 1321. Dante bol presvedčený, že má poslanie ukázať ľudstvu cestu obnovy a spásy. Poslušný Božej vôli má vykonať cestu do troch záhrobných ríš, preskúmať všetko zlo sveta, ktoré sa sústreďuje v Pekle, nájsť cestu očisťovania v Očistci, vystúpiť do neba až k priamemu videniu Boha v Raji. 

Jedno srdce, jedna duša

22.10.2019

Jedno srdce, jedna duša

Martina Jokelová-Ťuchová

Pamätný album a sprievodca predmanželskej prípravy a sviatosti manželstva 
Darčeková publikácia nie je len albumom fotografií a zápiskov zo svadobných príprav, najdôležitejších okamihov sobášneho obradu a oslavy veľkého dňa nevesty a ženícha, ale aj priestorom na priania, plánovanie, predsavzatia a vlastné modlitby novomanželov.

Pevná, 72 strán, 15,00 €
Členovia SSV 12,75 €
Mimoriadny misijný mesiac

15.10.2019

Mimoriadny misijný mesiac

Krížová cesta mučeníkov misií a svedkov viery

Martina Grochálová

Krížová cesta približuje životné osudy ľudí, ktorí sa v 20. a 21. storočí vložili do služby chudobným alebo sa postavili proti autoritárskym režimom a za tragických okolností prišli o život. Okrem známych tvárí ako Oscar Romero či brat Roger z Taizé nechýbajú medzi nimi štyri osobnosti zo Slovenska – sestra Veronika Rácková, páter Jozef Hermanovský, rozvojová pracovníčka Danica Olexová a etnologička Emília Bihariová. 

Brožovaná, 40 strán, 2,00 €
Členovia SSV 1,70 
Apologia pro vita sua

07.10.2019

Apologia pro vita sua

Prehľad mojich náboženských názorov

John Henry Newman 

John Henry Newman, jedna z impozantných osobností Anglikánskej cirkvi viktoriánskeho obdobia, vyvolal šok i pobúrenie, keď v roku 1845 oznámil svoj prestup do Katolíckej cirkvi. Jeho Apológia, napísaná o dvadsať rokov neskôr na verejný útok Charlesa Kingsleyho, je jedinečnou odpoveďou pre všetkých, ktorí kritizovali jeho činnosť a spochybňovali jeho motívy. Kardinála Johna Henryho Newmana vyhlásil v roku 2010 pápež Benedikt XVI. za blahoslaveného a 13. októbra 2019 ho pápež František vyhlási za svätého.

Viazaná, 608 strán, 49,00 € 
Otče náš

23.09.2019

Otče náš

Pápež František a Marco Pozza

Otče náš je modlitba, ktorú sám Ježiš naučil svojich učeníkov, keď ho prosili: „Pane, nauč nás modliť sa.“ V knihe Otče náš pápež František verš za veršom vysvetľuje Pánovu modlitbu na základe otázok, ktoré mu kladie Marco Pozza, katolícky teológ a väzenský kaplán v Padove. 

Viazaná, 88 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €

 

Lampášik

16.09.2019

Lampášik

Obrázková modlitebná knižka je určená pre deti do osem rokov. Kým ešte dieťa nevie čítať, stane sa preň prvou modlitebnou knižkou a obrázkovým katechizmom. Vďaka krátkym rýmovaným modlitbám z pera spisovateľa a prekladateľa Martina Kubuša a milým kresbám známeho ilustrátora detských kníh Juraja Martišku si najmenší čitatelia postupne osvoja základné modlitby.

Brožovaný, 64 strán, 4,50 €
Členovia SSV 3,83 €
Ako potešiť spovedníka

09.08.2019

Ako potešiť spovedníka

Aleš Opatrný

Aleš Opatrný (* 1944), kňaz Pražskej arcidiecézy a zakladateľ Pastoračného strediska pri PA, je známy aj na Slovensku ako vyhľadávaný prednášajúci a exercitátor. Ako vynikajúci a triezvy znalec človeka, aj v tejto knižke upriamuje pozornosť čitateľa na to, čo je v sviatosti zmierenia podstatné. Búra falošné prístupy k spovedi, prináša nové spovedné zrkadlá a usiluje sa poukázať na to, že spoveď má byť predovšetkým stretnutím s odpúšťajúcim a uzdravujúcim Bohom.

Brožovaná, 88 strán, 6,50 €
Členovia SSV 5,53 €
Docat

22.07.2019

Docat

Sociálna náuka Cirkvi pre mladých

DOCAT je zrozumiteľné prerozprávanie náuky o spoločnosti a sociálnej náuky, ako ju rozvíja Katolícka cirkev vo svojich najdôležitejších dokumentoch počnúc pápežom Levom XIII.

Božia pevnosť

15.07.2019

Božia pevnosť

O svätom Benediktovi z Nursie

Louis de Wohl

Ako vo všetkých svojich románoch o veľkých svätcoch Cirkvi, Louis de Wohl aj v tomto diele vyšíva z nitiek násilia, lásky a zbožnosti spletitý pestrofarebný gobelín, cez ktorý historicky presne prerozprával príbeh svätého Benedikta (480 – 547) a búrlivej doby, v ktorej žil. Benedikt a jeho prví spoločníci sa stali piliermi rodiaceho sa západoeurópskeho mníšstva. V knihe spoznávame všetky miesta Benediktovho pôsobenia, jeho prvých žiakov, ale aj jeho zázraky a silu v boji proti mocnostiam zla v zanikajúcom pohanstve. 

Viazaná, 396 strán, 25,00 €
Členovia SSV 21,25 €
Svätý Mikuláš z Flüe

08.07.2019

Svätý Mikuláš z Flüe

Maria Dutli-Rutishauserová

Strhujúci román o živote sv. Mikuláša z Flüe podáva obraz človeka, ktorého povolanie je jedinečné. Mohlo sa však naplno rozvinúť vďaka jeho obetavej žene Dorotei, ktorá dokonale rešpektovala svojho muža a bola presvedčená, že cez neho sa aj jej prihovára Boh a zjavuje jej svoju vôľu. Svätý Ján Pavol II. pri návšteve farského kostola v mestečku Sachseln, kde je Mikuláš pochovaný, vyzdvihol osobnosť Dorotey. Povedal, že jej svätosť nebola o nič menšia ako svätosť jej muža. 

Viazaná, 272 strán, 16,00 eur 
Členovia SSV 13,60 €