Krížová cesta (pre) zaneprázdnených

21.02.2024

Krížová cesta (pre) zaneprázdnených

Martina Jokelová Ťuchová 

Krátke meditácie nad paralelami Ježišovej krížovej cesty sú určené všetkým uponáhľaným ľuďom, ktorí deň čo deň berú na svoje plecia bremeno povinností. Autorka vložila do textov otázky, ktoré si dnešný človek v zhone bežného dňa zabúda klásť.
Pri hľadaní odpovedí tak môže nájsť oživenie, vzkriesenie vízie života s Kristom a plnosť prežívania prítomnosti s Bohom.

Spinková väzba, 40 strán, 6,00 €
Členovia SSV 5,10 € 
Audiobiblia

18.02.2024

Audiobiblia

Biblia 
Starý a Nový zákon 

„Keď čítame Sväté písmo, Boh sa vracia poprechádzať do pozemského raja,“ hovorí svätý Ambróz, milánsky biskup a učiteľ Cirkvi. Biblia je najčítanejší a najprekladanejší text na svete, ktorý vychádza vo viac ako tritisíc jazykoch. Kompletné vydanie Starého a Nového zákona čítajú špičkoví slovenskí herci Štefan Bučko, Michaela Čobejová, Ján Gallovič, Slávka Halčáková, Jozef Šimonovič. Hudbu zložil slovenský hudobný skladateľ Lukáš Borzík. 

mp3 na stiahnutie
112 hodín 20 minút, 63,00 eur 
Krížová cesta nádeje

01.02.2024

Krížová cesta nádeje

Táňa Svatošová 

Meditácie krížovej cesty akademickej maliarky Táne Svatošovej sú pretkané nádejou zmŕtvychvstania. Autorka vytvorila najskôr symbolické nefigurálne obrazy, založené na vrstvení farieb, na líniách a bodoch. V poetických textoch reflektuje osobnú krížovú cestu, ktorou spoločne s Ježišom prechádza každý z nás.

Spinková väzba, 40 strán, 6,90 €
Členovia SSV 5,97 €
Na detskej vlne

31.01.2024

Na detskej vlne

Knižočka s radostnými ilustráciami Tatiany Svatošovej je určená deťom predškolského veku a školákom na prvom stupni základných škôl, ktorí si prostredníctvom veršíkov upevňujú základy katechizmu a múdrosť obsiahnutú v ľudovej slovesnosti. Pod autorovým pseudonymom Ján Vetva sa ukrýva saleziánsky kňaz Vít Ušák, SDB (1923 – 2019). 
Normálny Peter, veľmi tehotná mama a dobrý samaritán

25.01.2024

Normálny Peter, veľmi tehotná mama a dobrý samaritán

Pavol Rankov 

Pútavá kniha so sviežim humorom je určená školákom, ktorí sa stretávajú s prekvapivými výzvami súčasnosti. 
Hlavný hrdina žiak Peter píše denník, v ktorom zachytáva nenormálne udalosti svojich dní bez ocka, ktorého uniesli pri práci v Afrike. Peter dúfa, že sa ocka podarí zachrániť zo zajatia a bude opäť doma s ním i s mamou a súrodencom v brušku.

Viazaná, 64 strán, 12,00 €
Členovia SSV 10,20 €

Ukážka z knihy 
Recenzia

Deväť dní ruka v ruke so sv. Teréziou z Lisieux

21.09.2023

Deväť dní ruka v ruke so sv. Teréziou z Lisieux

Kateřina Lachmanová

Svätá Terézia z Lisieux (1873 – 1897) je i v tejto novéne učiteľkou modlitby príhovoru a všetkých jej hlavných ingrediencií, ktorými sú skutočná láska k Bohu a k ľuďom, ochota obetovať sa, pokora i smelá dôvera a živá nádej uprostred temnôt.

Spinková väzba, 24 strán, 2,00 €
Členovia SSV 1,70 €
Biblia

10.08.2023

Biblia

Sväté písmo vo väčšom formáte a s väčším typom písma vychádza v dvojfarebnom spracovaní, ktoré uľahčuje čítanie i orientáciu v rozsiahlej publikácii. Ponúka prílohu s rodinnou kronikou, do ktorej si jednotliví členovia môžu zapisovať významné udalosti a kniha kníh sa tak môže stať duchovným klenotom každej rodiny.

Viazaná, 3 360 strán, 63,00 €
Členovia SSV 53,55 € 
O márnotratnom otcovi

03.08.2023

O márnotratnom otcovi

Angelo Scarano 

Autor predstavuje známe podobenstvo o milosrdnom otcovi z Lukášovho evanjelia a jeho prekvapivé vrstvy, ktoré v spleti dezinterpretácií a mýtov často nevidíme. Ponúka pohľad na Ježiša, v podobenstve zosobneného v postave otca, ktorý nielenže je milosrdný, ale priam márnotratný vo svojej láske, lebo nemôže milovať inak, než bez miery. 

Brožovaná, 96 strán, 9,90 €
Členovia SSV 8,42 €
Benedikt XVI. Život

30.03.2023

Benedikt XVI. Život

Peter Seewald 

Spisovateľ a novinár Peter Seewald je považovaný za jedného z najlepších odborníkov na pápeža Benedikta XVI. Jeho najnovšia publikácia Benedikt XVI. Život mapuje nielen životné míľniky Josepha Ratzingera, ale aj celú epochu dejín v pozoruhodných súvislostiach.
Rozsiahly vyše tisícstranový životopis si čitateľa získa príťažlivým autentickým rozprávaním, ktoré odkrýva kľúčové životné situácie tohto Nemca na Petrovom stolci.

Viazaná väzba, 1 064 strán, 68,00 €
Členovia SSV 57,80 €
Príbehy spod akácie

10.10.2022

Príbehy spod akácie

AUDIOKNIHA 

Danica Olexová
Číta Slávka Halčáková

Audiokniha plná pútavých príbehov pozýva čitateľa do Afriky. Talentovaná autorka bola celé štvrťstoročie dobrovoľnícky i profesionálne spojená s viacerými africkými krajinami, predovšetkým s Južnou Afrikou a Keňou, kde päť rokov pracovala a žila. Danica Olexová zahynula pri leteckom nešťastí Etiópskych aerolínií v roku 2019, no jej príbeh sa neskončil.

86 minút
mp3 na stiahnutie 8,00 €
USB 10,00 €