Pozývame vás, aby ste sa aj vy stali členom
Spolku svätého Vojtecha

Jeho ušľachtilým poslaním je združovať slovenských katolíkov s cieľom prehlbovať náboženské, mravné a národné presvedčenie, ako aj uplatňovať kresťanské zásady v živote nášho národa. Pre svojich členov od roku 1872 až dodnes každoročne vydáva kalendár Pútnik svätovojtešský a podielovú knihu.

Pri prihlásení zaplatí riadny člen ročný členský poplatok vo výške 10,00 €. Po úhrade prvého členského poplatku riadny člen dostane členský preukaz. Člen, ktorý má záujem dostávať zásielku poštou, nie cez vedúceho miestnej skupiny, respektíve predajňu SSV, platí ročný poplatok 12,00 €. Zahraničný člen platí ročný poplatok 25,00 €. Pri strate preukazu uhradí člen poplatok 3 € za vydanie nového preukazu s novým evidenčným číslom.

Člen SSV získava na rok 2024

•    Pútnik svätovojtešský 2024;
•    podielovú knihu Apoštolka misií. Román o živote Paulíny Jaricotovej;
•    DVD s filmom Pútnik viery a poznania;
•    vreckový kalendárik 2024 s kupónmi na zľavu;
•    zľavu u partnerov SSV na pobyty a kúpeľné zájazdy; 

Vyplňte a odošlite členskú prihlášku. Pre úspešné dokončenie e-prihlášky členstva uhraďte, prosím, ročný členský poplatok bezhotovostným prevodom na číslo účtu SSV: SK15 0200 0000 0000 0064 5212. Do poznámky uveďte svoje meno, priezvisko a adresu, aby sme vedeli identifikovať odosielateľa.

VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU

Prihlasovanie nových členov prebieha i v predajniach Spolku svätého Vojtecha. Nájdete ich v týchto mestách:

Banská Bystrica, Bratislava, Čadca, Košice, Michalovce, Nitra, Partizánske, Prešov, Prievidza, Púchov, Rožňava, Ružomberok, Snina, Spišská Nová Ves, Topoľčany Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Žilina.