POZÝVAME VÁS, ABY STE SA AJ VY STALI ČLENOM
SPOLKU SV. VOJTECHA

Jeho ušľachtilým poslaním je združovať slovenských katolíkov s cieľom prehlbovať náboženské, mravné a národné presvedčenie, ako aj uplatňovať kresťanské zásady v živote nášho národa. Pre svojich členov od roku 1872 až dodnes každoročne vydáva kalendár Pútnik svätovojtešský a podielovú knihu.

w-33

Pri prihlásení zaplatí riadny člen zápisný poplatok 1 € (resp. 10 €) a ročný
členský poplatok 5 €. Zakladajúci člen zaplatí zápisný poplatok. Člen, ktorý má záujem dostávať zásielku poštou, nie cez vedúceho skupiny, resp. predajňu SSV, platí ročný poplatok 7 €.

Člen SSV získava na rok 2017

VYPLNIŤ PRIHLÁŠKU

Prihlasovanie nových členov prebieha i v predajniach Spolku sv. Vojtecha.
Nájdete ich v týchto mestách:

Banská Bystrica, Bardejov, Bratislava, Čadca, Košice, Malacky, Michalovce, Nitra, Partizánske, Prešov, Prievidza, Púchov, Rožňava, Ružomberok, Snina, Spišská Nová Ves, Šaštín, Topoľčany Trenčín, Trnava, Tvrdošín, Žilina.