Knižnica

Knižnica Spolku svätého Vojtecha je budovaná od vzniku SSV v roku 1870. Obsahuje unikátne tlače, ktoré sú vzácnym dedičstvom našich predkov. V zbierkach knižnice sa nachádzajú testamentárne odkázané časti vlastných knižníc národných buditeľov, kňazov a bývalých pracovníkov a členov SSV. Medzi najvýznamnejších patria: Andrej Radlinský, Andrej Kmeť, Andrej Kubina, František V. Sasinek, Ferdinand Juriga, Ján Juriga, Juraj Slotta, Ján Palárik, Štefan Moyzes, František R. Osvald, Ján Pöstényi a iní.

Najväčší podiel na obohatení knižnice má jej dlhoročný správca Mons. Ján Pöstényi. Vybudoval bohatú zbierku z diel historického zamerania .
Aj napriek nepriazdnivým okolnostiam v rokoch 1948 - 1989 sa zachovala podstatná časť knižnice – asi 65 000 knižničných jednotiek.

Kompletný obsah Pútnik svätovojtešský 1872-2024 

Informácie o knižnici - knižničných službách a kontakt :
Mária Zacharová 033/5907738, e-mail: kniznica@ssv.sk