Aktuality

Spolok svätého Vojtecha vydal štyri knihy kardinála Tomka

08.08.2022

Spolok svätého Vojtecha vydal štyri knihy kardinála Tomka

Kardinál Jozef Tomko, ktorý nás 8. augusta 2022 predišiel do večnosti, napísal pre Spolok svätého Vojtecha štyri knihy. Prvá vyšla krátko po skončení totalitného režimu v roku 1991 v spolupráci s Ústavom svätých Cyrila a Metoda v Ríme.

Už názov Na misijných cestách napovedá, že sa delil o svoje skúsenosti z ciest, keď v rokoch 1985 až 2001 viedol Kongregáciu pre evanjelizáciu národov. Jej pokračovaním bola kniha Na misijných cestách II (2003), ktorá bola podielovou knihou členov Spolku svätého Vojtecha na rok 2004. 

Jeho životný príbeh je zachytený v knihe rozhovorov Na životných cestách (2008). Aj túto knihu získali všetci členovia SSV ako podielovú publikáciu na rok 2009. 

V roku 2014 vydal SSV poslednú knihu kardinála Jozefa Tomka s názovm Hľadieť za obzor. Ide o zbierku zamyslení, ktoré odzneli vo Vatikánskom rozhlase. Autor v nich reflektoval problémy Cirkvi i dnešného sveta, akými sú ochrana života, rodiny, demografia, ale aj úloha kresťanov a Cirkvi v kontexte civilnej spoločnosti.