Členovia SSV

Členstvo v Spolku svätého Vojtecha sa v mnohých rodinách stalo tradíciou a jedna generácia ho odovzdáva ďalšej už 145 rokov.