Aktuality

 • Vychádza poštová známka s portrétom Andreja Radlinského
  10.07.2017

  Vychádza poštová známka s portrétom Andreja Radlinského

  Pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Radlinského vydala Slovenská pošta 7. júla 2017 poštovú známku s portrétom tohto kňaza, jazykovedca a organizátora náboženského i kultúrneho života, ktorý sa usiloval o kultivovanie a pozdvihnutie slovenského jazyka i národa. Slávnostná inaugurácia poštovej známky sa konala v historickej zasadacej sále Spolku svätého Vojtecha v Trnave. 

 • Vychádza júnové číslo Duchovného pastiera
  01.06.2017

  Vychádza júnové číslo Duchovného pastiera

  Najnovšie číslo Revue pre teológiu a duchovný život si aj tentoraz pripomína sté výročie od svojho založenia. Daniel Dian v rubrike AKO SME ZAČÍNALI V ROKU 1917 A POKRAČOVALI? približuje  obsah Duchovného pastiera v roku 1922. V rubrike VÝROČIA jej zostavovatelia Jozef Krištof, František Dlugoš, Daniel Dian a Ján K. Žira pripomínajú významné udalosti a osobnosti mesiacov jún, júl, august  2017, ako sú Mons. Pavol Jantausch, Mons. Róbert Pobožný, Mons. Josef Hlouch, Andrej Ľudovít Radlinský, Pavola Mikula, Mons. Andrej Imrich, Helena Kordová-Wildeová či Ľudovít Jankuľák.

 • Sto rokov Fatimy
  24.05.2017

  Sto rokov Fatimy

  Pri príležitosti stého výročia fatimských zjavení sme pre vás pripravili knihu Panna Mária Fatimská. Modlitby a pobožnosti, ponúkajúcu komplexný pohľad na fatimské zjavenia, ako aj modlitby a pobožnosti k Panne Márii Fatimskej. Ctiteľom Panny Márie Fatimskej zaiste dobre poslúži praktický sprievodca pre pútnikov Fatima vo forme skladačky, prinášajúci fatimský príbeh v skratke. V obchodnej sieti SSV sú dostupné aj fatimské modlitebné obrázky s modlitbou anjela pokoja. 
 • Aprílové zasadnutie Výboru Spolku svätého Vojtecha
  26.04.2017

  Aprílové zasadnutie Výboru Spolku svätého Vojtecha

  V Trnave sa 25. apríla zišiel Výbor Spolku svätého Vojtecha (Výbor SSV). Zasadnutie sa začalo slávením svätej omše o 9.00 v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v historickej budove  SSV v Trnave. Hlavným celebrantom bol predseda SSV Mons. Ján Orosch. Svätá omša bola v zmysle stanov SSV obetovaná za živých i mŕtvych členov SSV. 

 • Svätovojtešská akcia na Bibliu
  24.04.2017

  Svätovojtešská akcia na Bibliu

  Pri príležitosti sviatku svojho patróna sv. Vojtecha prináša Spolok svätého Vojtecha (SSV) svätovojtešskú akciu. Členovia SSV získajú v rámci nej zľavu 20 percent na všetky Biblie z vydavateľskej dielne SSV. 

 • Prezentácia knihy Posledné rozhovory
  24.04.2017

  Prezentácia knihy Posledné rozhovory

  Na 12. výročie zvolenia Benedikta XVI. za pápeža 19. apríla 2017 predstavil Spolok svätého Vojtecha knihu Posledné rozhovory, v ktorej sa nemecký novinár Peter Seewald zhovára s emeritným pápežom Benediktom XVI. Knihu predstavil hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara a riaditeľ SSV Ivan Šulík.
 • Vychádzajú Posledné rozhovory s Benediktom XVI.
  14.04.2017

  Vychádzajú Posledné rozhovory s Benediktom XVI.

  Pri príležitosti 90. narodenín emeritného pápeža Benedikta XVI., ktoré oslávi na Veľkonočnú nedeľu 16. apríla, vychádza v Spolku svätého Vojtecha v slovenčine svetový bestseller Posledné rozhovory autorskej dvojice Benedikt XVI. – Peter Seewald. Kniha sa označuje za duchovný testament Benedikta XVI.

 • Vychádza kniha rozhovorov s Ranierom Cantalamessom
  04.04.2017

  Vychádza kniha rozhovorov s Ranierom Cantalamessom

  Spolok svätého Vojtecha prináša v týchto dňoch na knižné pulty knihu rozhovorov s kapucínskym pátrom Ranierom Cantalamessom s názovm Chlapec, ktorý nosil vodu. S pápežským kazateľom, ktorý sa v roku 2009 rozhodol žiť ako pustovník, sa zhovára uznávaný taliansky novinár Aldo Maria Valli. 
 • Pre farnosti vychádza matrika prvoprijímajúcich
  14.03.2017

  Pre farnosti vychádza matrika prvoprijímajúcich

  Na podnet biskupov i kňazov pôsobiacich v pastorácii pripravil Spolok svätého Vojtecha novú matriku – Knihu prvoprijímajúcich (Liber primae communionis). 
 • Darujte dve alebo tri percentá SSV
  09.02.2017

  Darujte dve alebo tri percentá SSV

  Aj tento rok môžete podporiť činnosť Spolku svätého Vojtecha, najväčšieho a najstaršieho združenia katolíkov na Slovensku tým, že mu darujete dve alebo tri percentá svojich daní.

 • Nové vydanie publikácie Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie
  04.04.2017

  Nové vydanie publikácie Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie

  Pred začiatkom Veľkého týždňa prináša Spolok svätého Vojtecha na knižné pulty nové vydanie obľúbenej publikácie Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie. Publikácia v praktickom formáte a novej grafickej úprave prináša texty jednotlivých obradov od Kvetnej nedele až po Veľkončnú nedeľu.
 • Čo prináša marcové číslo Duchovného pastiera
  11.03.2017

  Čo prináša marcové číslo Duchovného pastiera

  Najnovšie číslo revue pre teológiu a duchovný život Duchovný pastier prináša ďalšiu časť o vzniku a histórii časopisu, ktorý si tento rok pripomína sto rokov od svojho vzniku. V rubrike Výročia pripomína dôležité udalosti a osobnosti, pričom osobitnú pozornosť venuje nedávno zosnulému Jozefovi Zlatňanskému. V období pôstu prináša zaujímavý pohľad na askézu. V čísle nechýbajú pôstne homílie a recenzie kníh Duchovná rukoväť chorého, Potupenie kríža a Víťazstvo kríža.