Orgány SSV

Výbor Spolku svätého Vojtecha 

1. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup predseda SSV 
2. Ivan Šulík  člen Výboru SSV z titulu funkcie

Členovia menovaní diecéznymi biskupmi:

3. Bratislavská arcidiecéza: Ján Hudec
4. Trnavská arcidiecéza: Róbert Ťapušík
5. Nitrianska diecéza: Martin Bošanský
6. Banskobystrická diecéza: Gabriel Brendza
7. Žilinská diecéza: Michal Tichý (od 1. februára 2022)
8. Košická arcidiecéza: Aurel Halajčík
9. Spišská diecéza: Ľubomír Štefaňák
10. Rožňavská diecéza: Ľudovít Jurek 
11. Gréckokatolícke eparchie: Gabriel Paľa 
12. Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR: Michal Chuda

Zvolení členovia na VZ SSV 30. marca 2019:

13. Jozef Bednár, Podhorany
14. Štefan Bošnák, Trnava
15. Peter Čerňanský, Senec
16. Daniel Dian, Bratislava
17. Terézia Drdulová, Trnava
18. Vladimír Farkaš, Partizánske
19. Peter Gajdoš, Bošany
20. Ivan Kňaze, Hradište
21. Jozef Opatovský, Trnava
22. František Kavecký, Hviezdoslavov (od 1. júla 2021)
23. Miroslav Šidlo, Nitra
24. Peter Štálnik, Zlaté Moravce
25. Pavol Zvara, Žilina
 

Kontrolná a rozhodcovská komisia Spolku svätého Vojtecha 

1. Stanislav Bernolák, Dolný Kubín
2. Veronika Danišová, Kovarce
3. Jozef Gazdík, Žilina-Bánová
4. Jana Rybárová, Dubnica nad Váhom
5. Anton Vaľko, Košice