Orgány SSV

Výbor Spolku svätého Vojtecha 

1. Mons. Ján Kuboš, spišský pomocný biskup predseda SSV 
2. Ivan Šulík, riaditeľ SSV  člen výboru z titulu funkcie

Členovia menovaní diecéznymi biskupmi:

3. Bratislavská arcidiecéza: Ján Hudec
4. Trnavská arcidiecéza: Jozef Schwarz
5. Nitrianska diecéza: Martin Bošanský
6. Banskobystrická diecéza: Gabriel Brendza
7. Žilinská diecéza: Michal Tichý 
8. Košická arcidiecéza: Aurel Halajčík
9. Spišská diecéza: Dušan Škrabek
10. Rožňavská diecéza: Stanislav Kocúr 
11. Gréckokatolícke eparchie: Gabriel Paľa 
12. Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR: Michal Chuda

Zvolení členovia na VZ SSV 22. apríla 2023:

13. Štefan Bošnák, Trnava
15. Peter Čerňanský, Senec
16. Daniel Dian, Bratislava
17. Peter Dosoudil, Jablonica 
18. Vladimír Farkaš, Partizánske
19. Peter Gajdoš, Bošany
20. Radoslav Kačur, Čadca 
21. Ivan Kňaze, Hradište
21. František Kavecký, Hviezdoslavov 
22. Jozef Opatovský, Trnava
23. Michaela Pobudová, Bratislava 
24. Miroslav Šidlo, Nitra
25. Peter Štálnik, Zlaté Moravce


Kontrolná a rozhodcovská komisia Spolku svätého Vojtecha 

1. Ingrid Benčová, Liptovské Matiašovce 
2. Juraj Čamaj, Povina
3. Veronika Danišová, Kovarce 
4. Daniela Dorušiaková, Veľký Grob 
5. Gabriela Kluvancová, Vysočany