Orgány SSV

Predsedníctvo Spolku svätého Vojtecha 

 1. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup – predseda SSV
 2. Ivan Šulík, PhD. – riaditeľ SSV
 3. Jozef Opatovský – podpredseda SSV
 4. Daniel Dian – tajomník SSV
 5. Peter Čerňanský, Senec 
 6. Štefan Bošnák, Trnava  
 7. Terézia Drdulová, Smolenice  

Kontrolná a rozhodcovská komisia Spolku svätého Vojtecha 

 1. Jozef Gazdík, Žilina-Bánová
 2. Alica Harišová, Plevník-Drieňové 
 3. Stanislav Bernolák, Dolný Kubín 
 4. Jana Rybárová, Dubnica nad Váhom 
 5. Anton Vaľko, Košice

Výbor Spolku svätého Vojtecha 

1. Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup predseda SSV 
2. Ivan Šulík  člen Výboru SSV z titulu funkcie

Členovia menovaní diecéznymi biskupmi:

3. Bratislavská arcidiecéza: Ján Hudec
4. Trnavská arcidiecéza: Branislav Popelka
5. Nitrianska diecéza: Martin Bošanský
6. Banskobystrická diecéza: Gabriel Brendza
7. Žilinská diecéza: Štefan Fábry
8. Košická arcidiecéza: Aurel Halajčík
9. Spišská diecéza: Ľubomír Štefaňák
10. Rožňavská diecéza: Ľudovít Jurek 
11. Gréckokatolícke eparchie: Gabriel Paľa 
12. Ordinariát Ozbrojených síl a ozbrojených zborov SR: Michal Chuda

Zvolení členovia na VZ SSV 25. apríla 2015:

13. Štefan Bošnák, Trnava  
14. Peter Čerňanský, Senec  
15. Daniel Dian, Bratislava  
16. Terézia Drdulová, Smolenice  
17. 
Vladimír Farkaš, Partizánske
18. 
Peter Gajdoš, Bošany  
19. 
Ľubomíra Haršányová, Trnava  
20. 
Anna Olejníková, Levoča
21. 
Jozef Opatovský, Trnava  
22. 
Vendelín Pleva, Bratislava
23. 
Marián Sabo, Žilina
24. 
Peter Štálnik, Nitrianska Blatnica
25. 
Pavol Zvara, Nitra