Periodiká SSV

Spolok svätého Vojtecha vydáva okrem kníh dve periodiká: 

Katolícke noviny 

Najstaršie katolícke periodikum bolo založené v roku 1849. Tradičné noviny súčasného kresťana vychádzajú ako týždenník v náklade okolo 65 000 kusov. Rodinné noviny prinášajú informácie zo života Cirkvi i spoločnosti, pútavé témy, rozhovory a reportáže. 

www.katolickenoviny.sk

Duchovný pastier 

Revue pre teológiu a duchovný život založil v roku 1917 Mons. Jozef Buday a od roku 1924 ju vydáva Spolok Svätého Vojtecha. Časopis určený predovšetkým pre odbornú teologickú verejnosť vychádza 10-krát za rok.

Šéfredaktor: Daniel Dian 

E-mail: dp@ssv.sk