Vydavateľská činnosť SSV

Spolok sv. Vojtecha je najväčším a najstarším katolíckym vydavateľstvom na Slovensku. Vydáva knihy s duchovnou tematikou, beletriu, odbornú teologickú literatúru, modlitby a pobožnosti, ako aj knihy pre deti. Z poverenia Konferencie biskupov Slovenska je oficiálnym vydavateľom dokumentov Katolíckej cirkvi liturgických kníh a Biblie.