Aktuality

 • Vychádza kniha rozhovorov s Ranierom Cantalamessom
  04.04.2017

  Vychádza kniha rozhovorov s Ranierom Cantalamessom

  Spolok svätého Vojtecha prináša v týchto dňoch na knižné pulty knihu rozhovorov s kapucínskym pátrom Ranierom Cantalamessom s názovm Chlapec, ktorý nosil vodu. S pápežským kazateľom, ktorý sa v roku 2009 rozhodol žiť ako pustovník, sa zhovára uznávaný taliansky novinár Aldo Maria Valli. 
 • Nové vydanie publikácie Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie
  04.04.2017

  Nové vydanie publikácie Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie

  Pred začiatkom Veľkého týždňa prináša Spolok svätého Vojtecha na knižné pulty nové vydanie obľúbenej publikácie Veľký týždeň a Veľkonočné trojdnie. Publikácia v praktickom formáte a novej grafickej úprave prináša texty jednotlivých obradov od Kvetnej nedele až po Veľkončnú nedeľu.
 • Pre farnosti vychádza matrika prvoprijímajúcich
  14.03.2017

  Pre farnosti vychádza matrika prvoprijímajúcich

  Na podnet biskupov i kňazov pôsobiacich v pastorácii pripravil Spolok svätého Vojtecha novú matriku – Knihu prvoprijímajúcich (Liber primae communionis). 
 • Čo prináša marcové číslo Duchovného pastiera
  11.03.2017

  Čo prináša marcové číslo Duchovného pastiera

  Najnovšie číslo revue pre teológiu a duchovný život Duchovný pastier prináša ďalšiu časť o vzniku a histórii časopisu, ktorý si tento rok pripomína sto rokov od svojho vzniku. V rubrike Výročia pripomína dôležité udalosti a osobnosti, pričom osobitnú pozornosť venuje nedávno zosnulému Jozefovi Zlatňanskému. V období pôstu prináša zaujímavý pohľad na askézu. V čísle nechýbajú pôstne homílie a recenzie kníh Duchovná rukoväť chorého, Potupenie kríža a Víťazstvo kríža. 
 • Výbor SSV sa venoval 200. výročiu narodenia Andreja Radlinského
  22.02.2017

  Výbor SSV sa venoval 200. výročiu narodenia Andreja Radlinského

  V Trnave sa 21. februára zišiel po prvý raz v roku 2017 Výbor Spolku svätého Vojtecha (SSV). Zasadnutie sa začalo slávením svätej omše v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v historickej budove  Spolku svätého Vojtecha. 
 • Čo nové pre vás pripravujeme
  09.02.2017

  Čo nové pre vás pripravujeme

  Ak vás zaujíma, aké knižné novinky vyjdú v Spolku svätého Vojtecha v najbližšom čase, sledujte záložku Pripravujeme v rubrike Vydavateľstvo. Nájdete v nej aktuálne tituly, ktoré čoskoro uzrú svetlo sveta. 
 • Darujte dve alebo tri percentá SSV
  09.02.2017

  Darujte dve alebo tri percentá SSV

  Aj tento rok môžete podporiť činnosť Spolku svätého Vojtecha, najväčšieho a najstaršieho združenia katolíkov na Slovensku tým, že mu darujete dve alebo tri percentá svojich daní.

 • Zmena otváracích hodín v Banskej Bystrici
  03.02.2017

  Zmena otváracích hodín v Banskej Bystrici

  Milí zákazníci Spolku svätého Vojtecha, v predajni SSV v Banskej Bystrici budú dočasne skrátené otváracie hodiny. Otvorené bude od pondelka do piatka od 9.00 do 17.00, v sobotu bude zatvorené. Ďakujeme za pochopenie a tešíme sa na vašu návštevu.  

   

 • Čo prináša februárové číslo Duchovného pastiera
  03.02.2017

  Čo prináša februárové číslo Duchovného pastiera

  Vo februárovom čísle teologického časopisu Duchovný pastier šéfredaktor Daniel Dian reflektuje storočnicu periodika a približuje udalosti roka 1917, keď časopis vznikal. V rubrike Rok Duchovného pastiera ponúka zároveň sumár obsahov jednotlivých čísel Duchovného pastiera od jeho prvého ročníka. Otázke rodiny sa v rubrike Sociálna náuka cirkvi venuje článok s názvom Zmysel, poslanie a ohrozenie rodiny v náuke Jána Pavla II. Revue pre teológiu a duchovný život venuje pozornosť aj sviatku svätých Cyrila a Metoda a výročiam, ktoré si pripomíname vo februári, a prináša hoílie na Prvú pôstnu nedeľu. 

   

 • Vzdelávali sme sa v Trnave
  30.01.2017

  Vzdelávali sme sa v Trnave

  Pracovníčky všetkých predajní a vedenia Spolku svätého Vojtecha sa stretli 28. januára na vzdelávacom podujatí v Trnave. Vyhodnotili na ňom uplynulý rok a oboznámili sa s plánom na rok 2017. Zároveň si predstavili filozofiu predaja v obchodnej sieti SSV, jej firemný štýl, ale aj edičný plán vydavateľstva na najbližšie obdobie. 

 • Čo prináša januárové číslo Duchovného pastiera
  18.01.2017

  Čo prináša januárové číslo Duchovného pastiera

  Novoročné číslo revue pre teológiu a duchovný živote Duchovný pastier predstavuje kľúčové témy, ktoré budú v periodiku rezonovať v tomto roku. „Chceme si pripomenúť stočnicu najstaršieho teologického periodika na Slovensku, poukázať na množstvo hodnôt a hodnotných príspevkov, ktoré prinášalo do života jeho čitateľov, najmä kňazov a zasvätených osôb a reflektovať na mnohé minulé príspevky súčasnými prispievateľmi do nášho periodika, ako aj mnohých iných, ktorým ponúkame možnosť spolupráce na jeho tvorbe," hovorí šéfredaktor Duchovného pastiera Daniel Dian.

 • Predajňa v Šaštíne je dočasne zatvorená
  01.02.2017

  Predajňa v Šaštíne je dočasne zatvorená

  Milí zákazníci Spolku svätého Vojtecha, z dôvodu choroby je predajňa SSV v Šaštíne dočasne zatvorená