Aktuality

Výbor SSV sa zišiel na jesennom zasadnutí

25.09.2018

Výbor SSV sa zišiel na jesennom zasadnutí

Na štrnástom  zasadnutí vo volebnom období 2015 – 2019 sa zišiel Výbor Spolku svätého Vojtecha v Trnave 25. septembra 2018. Zasadnutie sa začalo slávením svätej omše v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v historickej budove  SSV v Trnave. Hlavným celebrantom bol predseda SSV Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup. 

 

 

Svätá omša mala formulár Za svornosť, lebo tému svornosti v príležitostnej homílii rozviedol tajomník SSV Daniel Dian. Poukázal na dôležitosť budovania jednoty a vzťahu lásky medzi členmi Spolku sv. Vojtecha, najmä teraz, keď sme svedkami deštrukcie spoločnosti.

Po skončení svätej omše prítomných členov Výboru SSV privítal a rokovanie otvoril modlitbou predseda SSV Mons. Ján Orosch. Na programe rokovania bolo niekoľko bodov. Informácia o stave hospodárenia za obdobie január až júl 2018, informácie o rekonštrukcii predajní SSV v Nitre a Banskej Bystrici, o príprave vydania nových liturgických kníh ako napríklad Spoločných modlitieb veriacich I., či Rímskeho misála, ktorého texty sú v schvaľovacom procese na  Kongregácii pre Boží kult a disciplínu sviatosti vo Vatikáne. 

Riaditeľ SSV Ivan Šulík oboznámil členov Výboru s vydavateľskými aktivitami SSV a predstavil kalendáre na rok 2019 – nástenný kalendár s reprodukciami modlitebných obrázkov z pútnických miest Slovenska, stolové kalendáre, nástenný kalendár pre deti a rodinný kalendár. Predstavil tiež projekt Darujte členstvo v SSV ako darček na krst. Spolok svätého Vojtecha v septembri vyexpedoval podiely na rok 2019 – Pútnik svätovojtešský, pútavý životopisný román o sv. Hildegarde z Bingenu od známeho autora Wilhelma Hünermanna Živé svetlo a DVD s talianskou komédiou Ako Pán Boh dá. Výbor SSV schválil novú vedúcu členského odddelenia Slavku Nádaskú a rozhodol, že Valné zhromaždenie SSV sa uskutoční 30. marca 2019 v Trnave.  Najbližšie zasadnutie Výboru SSV bude 27. novembra 2018. 

Daniel Dian, tajomník SSV