Aktuality

Výbor SSV zasadal naposledy v aktuálnom volebnom období

27.11.2018

Výbor SSV zasadal naposledy v aktuálnom volebnom období

Výbor Spolku svätého Vojtecha (Výbor SSV) sa 27. novembra 2018 zišiel v Trnave na svojom poslednom zasadnutí vo volebnom období 2015 – 2019. Zasadnutie sa začalo slávením svätej omše v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v historickej budove  SSV v Trnave. 

Hlavným celebrantom bol riaditeľ SSV Ivan Šulík, ktorý na úvod svätej omše pripomenul dvoch bývalých dlhoročných členov Výboru SSV kňazov Františka Dancáka a Jozefa Slamku, ktorí nás predišli do večnosti v tomto mesiaci. Na tému evanjelia dňa sa prítomným prihovoril Peter Štálnik, farár v Zlatých Moravciach. 
Rokovaciu časť otvoril modlitbou riaditeľ SSV Ivan Šulík. Na programe rokovania, ktoré viedol podpredseda SSV Jozef Opatovský, bola informácia o stave hospodárenia za obdobie január až október 2018, informácie o aktivitách SSV a obnove členskej základne. Riaditeľ SSV zároveň predstavil najnovšie knihy z vydavateľstva SSV – vreckovú Bibliu, exkluzívne vydanie Fausta s ilustráciami Miroslava Cipára, ako aj knižnú novinku Viliama Judáka Jezuliatko prichádza. Členovia Výboru SSV schválili návrh predsedníctva, aby sa Valné zhromaždenie SSV uskutočnilo 30. marca 2019 v Trnave, a poverili predsedníctvo SSV, aby na svojom najbližšom zasadnutí vo februári pripravilo program rokovania valného zhromaždenia.

Daniel Dian