Aktuality

 • Prečítajte si o knižných novinkách SSV
  17.06.2019

  Prečítajte si o knižných novinkách SSV

  Letný katalóg Novinky zo Spolku, ktorý vychádza ako príloha Katolíckych novín predstavuje knižnú novinky Spolku svätého Vojtecha a ponúka zaujímavé informácie pre členov SSV. 
 • Duchovný pastier vychádza s prílohou o novokňazoch
  06.06.2019

  Duchovný pastier vychádza s prílohou o novokňazoch

  Júnové číslo najstaršieho teologického periodika na Slovensku Duchovný pastier vyšlo opäť v nezvyčajnom rozsahu a úprave s obvyklou júnovou prílohou absolventov teologických fakúlt a novokňazov Slovenska roku 2019. V Editoriáli šéfredaktor periodika píše: „Jún. Mesiac, kedy sa na poliach ukazuje prvá úroda. V kňazských seminároch po Slovensku dozrievajú povolania ku kňazstvu.
 • Výstava o Andrejovi Radlinskom zavítala aj do Oravskej knižnice
  03.06.2019

  Výstava o Andrejovi Radlinskom zavítala aj do Oravskej knižnice

  Súčasťou programu tohtoročnej súťaže Kniha Oravy 2018, ktorá sa konala v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, bolo otvorenie interaktívnej výstavy o katolíckom kňazovi, jazykovedcovi, spisovateľovi a redaktorovi Andrejovi Radlinskom, ktorú pre deti druhého stupňa základných škôl pripravil Spolok svätého Vojtecha. Výstava na ôsmich paneloch približuje najdôležitejšie životné míľniky, dielo a aktivity tejto významnej osobnosti. Svojím príhovorom ju otvorila autorka námetu, novinárka Martina Jokelová-Ťuchová. Záujemcovia si ju môžu pozrieť do 20. mája 2019 v čase otváracích hodín knižnice. 

  Andrejovi Radlinskému, ktorého 140. výročie úmrtia si tohto roku pripomíname, patril i úplný záver podujatia. Pripravil ho Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou v Dolnom Kubíne, ktorá nesie meno tohto známeho dejateľa. Po príhovore predsedu miestneho odboru Martina Zembjaka predstavil prítomným osobnosť Andreja Radlinského v životopisnom medailóne pedagóg Cirkevnej spojenej školy Martin Mydliar. Podujatie spestrilo vystúpenie gitarového dua Júlia Dúhová a Aneta Turčinová zo spomínanej školy.

  Marián Karcol
 • Pripomíname si 140 rokov od smrti Andreja Radlinského
  26.04.2019

  Pripomíname si 140 rokov od smrti Andreja Radlinského

  Dňa 26. apríla 2019 si pripomíname 140 rokov od smrti aktívneho kňaza, jazykovedca a zakladateľa Spolku svätého Vojtecha Andreja Radlinského. 

  Andrej Radlinský sa narodil 8. júla 1817 v Dolnom Kubíne. Bol spoluzakladateľom Matice slovenskej a po dlhoročnom úsilí založil v roku 1870 v Trnave Spolok svätého Vojtecha (SSV), ktorý nepretržite funguje dodnes a má okolo 88-tisíc členov. Ešte v roku 1849 založil Radlinský Katolícke noviny, ktorých vydávanie SSV neskôr prevzal a pod jeho vydavateľskou taktovkou vychádzajú dodnes. Napriek všestrannému nadaniu a mnohým dielam, ktoré Andrej Radlinský inicioval, sa mu počas života nedostalo veľa uznania; naopak, stal sa terčom útokov a nevďačnosti a nevraživosti zo strany najbližších spolupracovníkov. Svoju veľkosť prejavil aj tým, že sa utiahol do ústrania a venoval sa písaniu, vďaka čomu vzniklo jeho kľúčové dielo Nábožné výlevy. Zomrel vo veku 62 rokov na dôsledky mozgovej príhody v Kútoch, kde je aj pochovaný. 

 • Prvý raz zasadal novozvolený Výbor SSV
  23.04.2019

  Prvý raz zasadal novozvolený Výbor SSV

  V Trnave sa na sviatok sv. Vojtecha 23. apríla 2019 v zmysle Stanov Spolku svätého Vojtecha zišiel novozvolený Výbor Spolku svätého Vojtecha, ktorý je riadiacim orgánom združenia. Rokovanie sa začalo slávením svätej omše v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, ktorú slávil predseda SSV Ján Orosch. Vo svojej homílii upriamil pozornosť na sv. Vojtecha, svätca dňa a patróna SSV. Prítomných vyzval na odvahu vydávať svedectvo o Kristovi aj dnes v rovnako ťažkých časoch, v akých žil sv. Vojtech. 

 • Najkrajšou knihou Slovenska je náš Faust
  25.04.2019

  Najkrajšou knihou Slovenska je náš Faust

  Vydavateľstvo Spolok svätého Vojtecha (SSV) získalo Cenu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy Faust v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2018. Cenu z rúk ministerky kultúry Ľubice Laššákovej prevzal 25. apríla 2019 vo Dvorane Ministerstva kultúry SR riaditeľ vydavateľstva SSV Ivan Šulík.

  „Ocenenie si mimoriadne vážim a ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa na tvorbe tejto knižnej publikácie podieľali. Cena je svedectvom, že aj kresťanské vydavateľstvo môže robiť kvalitné knihy, ktoré sú v spoločnosti oceňované na najvyššej úrovni,“ povedal Ivan Šulík. Ocenenie za túto knihu získali aj výtvarník Miroslav Cipár, autor impozantných ilustrácií; štúdio vizuálnej komunikácie Pergamen v Trnave za grafický dizajn a tlačiareň Finidr v Českom Těšíne za technickú kvalitu knihy. 

 • Pripravte sa dobre na svätú spoveď
  05.04.2019

  Pripravte sa dobre na svätú spoveď

  V čase vrcholiaceho Pôstneho obdobia prináša Spolok svätého Vojtecha na knižný trh útlu publikáciu českého autora Aleša Opatrného s názvom Ako potešiť spovedníka. „Knižka je v tomto čase mimoriadne aktuálna. Pre jej vydanie sme sa rozhodli preto, že je napísaná veľmi zrozumiteľným spôsobom a pozornosť čitateľa upriamuje na to, čo je vo sviatosti zmierenia podstatné,“ hovorí riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík. „Mnohí veriaci strácajú odvahu pristúpiť k sviatosti zmierenia, preto verím, že táto publikácia s originálnym názvom im pomôže prekonať strach a pripraviť sa na najväčšie kresťanské sviatky.“ 
 • Noví členovia Výboru SSV
  01.04.2019

  Noví členovia Výboru SSV

  Na 88. valnom zhromaždení boli zvolení 13 členovia Výboru SSV. Okrem nich je súčasťou tohto rozhodovacieho orgánu SSV predseda menovaný Konferenciou biskupov Slovenska a desať členov, ktorých menujú diecézni biskupi. Na valnom zhromaždení prebehla aj voľba členov Kontrolnej a rozhodcovskej komisie. 

  Noví členovia Výboru Spolku svätého Vojtecha

  Predseda: Ján Orosch - menovaný KBS
  Riaditeľ: Ivan Šulík – z pozície úradu 
  Zvolení členovia: Jozef Bednár, Podhorany; Štefan Bošnák, Trnava; Peter Čerňanský, Senec; Daniel Dian, Bratislava; Terézia Drdulová, Trnava; Vladimír Farkaš, Partizánske; Peter Gajdoš, Bošany; Ivan Kňaze, Hradište; Jozef Opatovský, Trnava; Vendelín Pleva, Bratislava; Miroslav Šidlo, Nitra; Peter Štálnik, Zlaté Moravce; Pavol Zvara, Žilina

  Členovia menovaní diecéznymi biskupmi: Ján Hudec, Bratislavská arcidiecéza; Róbert Ťapušík, Trnavská arcidiecéza; Martin Bošanský, Nitrianska diecéza, Gabriel Brendza, Banskobystrická diecéza; Štefan Fábry, Žilinská diecéza; Aurel Halajčík, Košická arcidiecéza; Ľubomír Štefaňák, Spišská diecéza; Ľudovít Jurek, Rožňavská diecéza; Gabriel Paľa, Gréckokatolícke eparchie; Michal Chuda, Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zložiek

  Členovia Kontrolnej a rozhodcovskej komisie

  Stanislav Bernolák, Dolný Kubín; Veronika Danišová, Kovarce; Jozef Gazdík, Žilina-Bánová; Jana Rybárová, Dubnica nad Váhom; Anton Vaľko, Košice

 • Zišlo sa 88. valné zhromaždenie SSV
  30.03.2019

  Zišlo sa 88. valné zhromaždenie SSV

  V Trnave sa 30. marca konalo 88. valné zhromaždenie Spolku svätého Vojtecha (SSV). Zúčastnilo sa na ňom 64 menovaných delegátov z celého Slovenska, ktorí zvolili nových členov grémií SSV a odsúhlasili plán činnosti na najbližšie obdobie. 
 • Riaditeľ SSV požehnal vynovenú predajňu v Košiciach
  25.03.2019

  Riaditeľ SSV požehnal vynovenú predajňu v Košiciach

  Riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík požehnal na slávnosť Zvestovania Pána 25. marca 2019 zrekonštruovanú predajňu Spolku svätého Vojtecha (SSV) na Dominikánskom námestí v Košiciach
  Košická predajňa vznikla ešte v roku 1942 a patrí medzi najstaršie obchodné prevádzky Spolku svätého Vojtecha. „Kníhkupectvo zápasilo s veľkými ťažkosťami, keďže v tých časoch bolo hotovým a jediným strediskom kultúrneho vývoja na slovenskom východe,“ napísal Pútnik svätovojtešský v roku 1949, keď bola predajňa premiestnená na Štefánikovu ulicu. 
  „Ide už o siedmu predajňu Spolku svätého Vojtecha, ktorá je zariadená v novom modernom štýle. Nachádza sa v centre metropoly východného Slovenska a verím, že sa zákazníkom bude v nej nielen dobre nakupovať, ale budú sa v nej aj príjemne cítiť,“ povedal Ivan Šulík. Najväčší slovenský katolícky vydavateľ má v súčasnosti obchodnú sieť 23 predajní vo všetkých slovenských regiónoch.   
 • Pozývame vás do zrekonštruovanej predajne SSV v Košiciach
  28.01.2019

  Pozývame vás do zrekonštruovanej predajne SSV v Košiciach

  Milí zákazníci a priaznivci dobrých kníh, srdečne vás pozývame do vynovenej predajne SSV na Dominikánskom námestí v Košiciach, ktorú sme pre vás opäť otvorili. Veríme, že v nej nájdete svoje obľúbené knihy, devocionálie, omšové víno a ďalší tovar, a zároveň sa v nej budete príjemne cítiť. 

   

 • Spoznajte zimné knižné novinky SSV
  17.12.2018

  Spoznajte zimné knižné novinky SSV

  Objavte zimnú knižnú úrodu Spolku svätého Vojtecha v katalógu Novinky zo Spolku, ktorý  vyšiel ako príloha týždenníka Katolícke noviny č. 49/2018.