Aktuality

Výbor SSV sa zišiel na slávnostnom zasadnutí

22.09.2020

Výbor SSV sa zišiel na slávnostnom zasadnutí

Pri príležitosti 150. výročia založenia Spolku svätého Vojtecha (SSV) sa v Trnave zišiel 22. septembra Výbor Spolku svätého Vojtecha na slávnostnom zasadnutí. Začalo sa svätou omšou, ktorú v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v historickej budove SSV celebroval trnavský arcibiskup Mons. Ján Orosch, predseda SSV. Vo svojom príhovore osobitne pripomenul doterajších predsedov a dejateľov spolku, vďaka ktorým toto najväčšie a najstaršie združenie katolíkov funguje nepretržite až dodnes. 

Po rokovacej časti nasledovalo slávnostné odovzdanie pamätnej medaily a pamätných listov členom Výboru Spolku svätého Vojtecha. K vzácnemu jubileu vydal SSV bibliofíliu Krížová cesta od francúzskeho autora Paula Claudela v preklade slovenského básnika Jána Švantnera a s ilustráciami akademického maliara Miroslava Cipára. Číslovaná edícia s podpismi autorov vyšla v náklade 150 kusov a je nepredajná. 

Členmi Výboru SSV, ktorý je rozhodovacím orgánom SSV v čase medzi zasadnutiami valného zhrmaždenia, sú menovaní zástupcovia všetkých diecéz, ako aj volení členovia združenia. Výbor sa schádza dvakrát do roka a rozhoduje o kľúčových záležitostiach SSV. 
 

Snímky: Erika Litváková