Aktuality

 • Prežite duchovne Mimoriadny misijný mesiac
  01.10.2019

  Prežite duchovne Mimoriadny misijný mesiac

  Pri príležitosti Mimoriadneho misijného mesiaca október 2019, ktorý vyhlásil pápež František, pripravil Spolok svätého Vojtecha v spolupráci s Pápežskými misijnými dielami na Slovensku (PMD) publikácie Krížová cesta mučeníkov misií a svedkov viery a Paulína Jaricotová.  
 • K svätorečeniu vyšla Newmanova Apológia
  08.10.2019

  K svätorečeniu vyšla Newmanova Apológia

  Pred svätorečením anglického kardinála, teológa a filozofa Johna Henryho Newmana (1801 – 1890) vychádza v Spolku svätého Vojtecha jeho duchovná autobiografia s názvom Apologia pro vita sua s podtitulom Prehľad mojich náboženských názorov.

 • Jesenný knižný katalóg Novinky zo Spolku
  25.09.2019

  Jesenný knižný katalóg Novinky zo Spolku

  O zaujímavých knižných novinkách Spolku svätého Vojtecha sa dočítate v katalógu Novinky zo Spolku, ktoré vychádzajú ako príloha týždenníka Katolícke noviny. 
 • Vyšlo októbrové číslo Duchovného pastiera
  30.09.2019

  Vyšlo októbrové číslo Duchovného pastiera

  Aktuálny úvodník októbrového čísla Duchovného pastiera pod názvom Ovocie misií je možné vnímať aj cez homíliu, ktorú pripravil Pavol Gavenda. V mesiaci októbri sa pozornosť v našej Katolíckej cirkvi okrem Panny Márie, našej nebeskej Matky a modlitby svätého ruženca každoročne sústreďuje aj na misie a misijnú činnosť. 

 • V SSV vyšli Spoločné modlitby veriacich II.
  17.06.2019

  V SSV vyšli Spoločné modlitby veriacich II.

  V týchto dňoch vychádzajú v Spolku svätého Vojtecha Spoločné modlitby veriacich II. na Cezročné obdobie, ktoré pripravil člen Liturgickej komisie Konferencie biskupov Slovenska Štefan Fábry. 
 • Prečítajte si o knižných novinkách SSV
  17.06.2019

  Prečítajte si o knižných novinkách SSV

  Letný katalóg Novinky zo Spolku, ktorý vychádza ako príloha Katolíckych novín predstavuje knižnú novinky Spolku svätého Vojtecha a ponúka zaujímavé informácie pre členov SSV. 
 • Duchovný pastier vychádza s prílohou o novokňazoch
  06.06.2019

  Duchovný pastier vychádza s prílohou o novokňazoch

  Júnové číslo najstaršieho teologického periodika na Slovensku Duchovný pastier vyšlo opäť v nezvyčajnom rozsahu a úprave s obvyklou júnovou prílohou absolventov teologických fakúlt a novokňazov Slovenska roku 2019. V Editoriáli šéfredaktor periodika píše: „Jún. Mesiac, kedy sa na poliach ukazuje prvá úroda. V kňazských seminároch po Slovensku dozrievajú povolania ku kňazstvu.
 • Výstava o Andrejovi Radlinskom zavítala aj do Oravskej knižnice
  03.06.2019

  Výstava o Andrejovi Radlinskom zavítala aj do Oravskej knižnice

  Súčasťou programu tohtoročnej súťaže Kniha Oravy 2018, ktorá sa konala v Oravskej knižnici Antona Habovštiaka v Dolnom Kubíne, bolo otvorenie interaktívnej výstavy o katolíckom kňazovi, jazykovedcovi, spisovateľovi a redaktorovi Andrejovi Radlinskom, ktorú pre deti druhého stupňa základných škôl pripravil Spolok svätého Vojtecha. Výstava na ôsmich paneloch približuje najdôležitejšie životné míľniky, dielo a aktivity tejto významnej osobnosti. Svojím príhovorom ju otvorila autorka námetu, novinárka Martina Jokelová-Ťuchová. Záujemcovia si ju môžu pozrieť do 20. mája 2019 v čase otváracích hodín knižnice. 

  Andrejovi Radlinskému, ktorého 140. výročie úmrtia si tohto roku pripomíname, patril i úplný záver podujatia. Pripravil ho Miestny odbor Matice slovenskej v spolupráci s Cirkevnou spojenou školou v Dolnom Kubíne, ktorá nesie meno tohto známeho dejateľa. Po príhovore predsedu miestneho odboru Martina Zembjaka predstavil prítomným osobnosť Andreja Radlinského v životopisnom medailóne pedagóg Cirkevnej spojenej školy Martin Mydliar. Podujatie spestrilo vystúpenie gitarového dua Júlia Dúhová a Aneta Turčinová zo spomínanej školy.

  Marián Karcol
 • Pripomíname si 140 rokov od smrti Andreja Radlinského
  26.04.2019

  Pripomíname si 140 rokov od smrti Andreja Radlinského

  Dňa 26. apríla 2019 si pripomíname 140 rokov od smrti aktívneho kňaza, jazykovedca a zakladateľa Spolku svätého Vojtecha Andreja Radlinského. 

  Andrej Radlinský sa narodil 8. júla 1817 v Dolnom Kubíne. Bol spoluzakladateľom Matice slovenskej a po dlhoročnom úsilí založil v roku 1870 v Trnave Spolok svätého Vojtecha (SSV), ktorý nepretržite funguje dodnes a má okolo 88-tisíc členov. Ešte v roku 1849 založil Radlinský Katolícke noviny, ktorých vydávanie SSV neskôr prevzal a pod jeho vydavateľskou taktovkou vychádzajú dodnes. Napriek všestrannému nadaniu a mnohým dielam, ktoré Andrej Radlinský inicioval, sa mu počas života nedostalo veľa uznania; naopak, stal sa terčom útokov a nevďačnosti a nevraživosti zo strany najbližších spolupracovníkov. Svoju veľkosť prejavil aj tým, že sa utiahol do ústrania a venoval sa písaniu, vďaka čomu vzniklo jeho kľúčové dielo Nábožné výlevy. Zomrel vo veku 62 rokov na dôsledky mozgovej príhody v Kútoch, kde je aj pochovaný. 

 • Prvý raz zasadal novozvolený Výbor SSV
  23.04.2019

  Prvý raz zasadal novozvolený Výbor SSV

  V Trnave sa na sviatok sv. Vojtecha 23. apríla 2019 v zmysle Stanov Spolku svätého Vojtecha zišiel novozvolený Výbor Spolku svätého Vojtecha, ktorý je riadiacim orgánom združenia. Rokovanie sa začalo slávením svätej omše v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, ktorú slávil predseda SSV Ján Orosch. Vo svojej homílii upriamil pozornosť na sv. Vojtecha, svätca dňa a patróna SSV. Prítomných vyzval na odvahu vydávať svedectvo o Kristovi aj dnes v rovnako ťažkých časoch, v akých žil sv. Vojtech. 

 • Najkrajšou knihou Slovenska je náš Faust
  25.04.2019

  Najkrajšou knihou Slovenska je náš Faust

  Vydavateľstvo Spolok svätého Vojtecha (SSV) získalo Cenu Ministerstva kultúry Slovenskej republiky za celkovú výtvarnú a technickú kvalitu knihy Faust v súťaži Najkrajšie knihy Slovenska 2018. Cenu z rúk ministerky kultúry Ľubice Laššákovej prevzal 25. apríla 2019 vo Dvorane Ministerstva kultúry SR riaditeľ vydavateľstva SSV Ivan Šulík.

  „Ocenenie si mimoriadne vážim a ďakujem všetkým kolegom, ktorí sa na tvorbe tejto knižnej publikácie podieľali. Cena je svedectvom, že aj kresťanské vydavateľstvo môže robiť kvalitné knihy, ktoré sú v spoločnosti oceňované na najvyššej úrovni,“ povedal Ivan Šulík. Ocenenie za túto knihu získali aj výtvarník Miroslav Cipár, autor impozantných ilustrácií; štúdio vizuálnej komunikácie Pergamen v Trnave za grafický dizajn a tlačiareň Finidr v Českom Těšíne za technickú kvalitu knihy. 

 • Pripravte sa dobre na svätú spoveď
  05.04.2019

  Pripravte sa dobre na svätú spoveď

  V čase vrcholiaceho Pôstneho obdobia prináša Spolok svätého Vojtecha na knižný trh útlu publikáciu českého autora Aleša Opatrného s názvom Ako potešiť spovedníka. „Knižka je v tomto čase mimoriadne aktuálna. Pre jej vydanie sme sa rozhodli preto, že je napísaná veľmi zrozumiteľným spôsobom a pozornosť čitateľa upriamuje na to, čo je vo sviatosti zmierenia podstatné,“ hovorí riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík. „Mnohí veriaci strácajú odvahu pristúpiť k sviatosti zmierenia, preto verím, že táto publikácia s originálnym názvom im pomôže prekonať strach a pripraviť sa na najväčšie kresťanské sviatky.“