Aktuality

Encyklika Fratelli tutti vychádza v slovenčine

02.02.2021

Encyklika Fratelli tutti vychádza v slovenčine

Spolok svätého Vojtecha prináša pri príležitosti Svetového dňa ľudského bratstva v slovenčine encykliku Svätého Otca Františka Fratelli tutti. O bratstve a sociálnom priateľstve. „Hlavným odkazom dokumentu je skutočnosť, že ako ľudia sme všetci deťmi jedného Otca, a to bez ohľadu na jazyk, kultúru či náboženstvo. Práve túto myšlienku rozvíja v najnovšej encyklike pápež František inšpirovaný v prvom rade svätým Františkom z Assisi, ale aj veľkým imámom Ahmadom Al-Tayyebom, s ktorým sa zišiel 4. februára 2019 v Spojených arabských emirátoch, a z ich stretnutia vzišiel Dokument o ľudskom bratstve pre mier a spolužitie vo svete,“ hovorí riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík. 
 

Na základe tohto významného stretnutia Organizácia Spojených národov vyhlásila od tohto roka 4. február za Svetový deň ľudského bratstva. „Pápež František zdôrazňuje, že spoločný dokument nebol iba obyčajný diplomatický akt a vo svojej encyklike ďalej rozvíja jeho témy,“ vysvetľuje hovorca Konferencie biskupov Slovenska Martin Kramara, ktorý je zároveň prekladateľom podnetného pápežského dokumentu. 

Svätý Otec písal text encykliky v kontexte prvej vlny pandémie Covid-19 a túto tému opakovane reflektuje. „Mimoriadne výstižne pomenúva najvypuklejšie aspekty dnešnej doby a povzbudzuje, aby sme sa zapájali do budovania spoločného dobra ako jednotlivci, národ či celá spoločnosť,“ dodáva Ivan Šulík. „Východiskom pápežovej reflexie je podobenstvo o milosrdnom Samaritánovi, ktoré aplikuje na súčasnú situáciu. Ustavične upozorňuje, že každý človek má rovnakú neodňateľnú ľudskú dôstojnosť, na základe ktorej máme mať všetci rovnaké práva, šance i povinnosti vzhľadom na spoločné dobre.“ 

Encyklika pozostáva z úvodu a ôsmich kapitol. Uzatvára ju Modlitba k Stvoriteľovi a Ekumenická kresťanská modlitba. Dostupná je na eVojtech.sk a širokej obchodnej sieti.