Aktuality

Vyšli Výňatok z Rímskeho misála a Obrady koncelebrácie

04.11.2021

Vyšli Výňatok z Rímskeho misála a Obrady koncelebrácie

V súvislosti s novým vydaním Rímskeho misála pripravila Liturgická komisia Výňatok z Rímskeho misála. Obsahuje texty z oficiálneho slovenského prekladu tretieho typického latinského vydania Rímskeho misála, ktorý sa stáva záväzným na používanie v slovenských diecézach od slávnosti Panny Márie Bohorodičky 1. januára 2022. Do nového vydania boli zahrnuté texty spomienok svätých promulgované dekrétmi Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí.

Výňatok vychádza v Spolku svätého Vojtecha, ktorý zároveň pripravil pre kňazov Obrady koncelebrácie s textami a rubrikami na slávenie omše v rímskom obrade západnej Cirkvi. 

Obidve publikácie, ako aj Rímsky misál sú dostupné v predajnej sieti Spolku svätého Vojtecha a v internetovom obchode eVojtech.sk.