Aktuality

Spolok svätého Vojtecha naďalej povedie Ivan Šulík

12.10.2021

Spolok svätého Vojtecha naďalej povedie Ivan Šulík

Voľba riaditeľa najväčšieho združenia katolíkov na Slovensku bola hlavným bodom programu Výboru Spolku svätého Vojtecha (SSV), ktorý sa 12. októbra po vyše roku zišiel prezenčne v Trnave. 
Ako v diskusii uviedli viacerí členovia grémia, vzhľadom na súčasnú pandemickú situáciu, doterajšie dobré manažovanie SSV, ale aj pre zachovanie kontinuity nebol na voľbu navrhnutý iný kandidát ako doterajší riaditeľ Ivan Šulík, ktorý bol v tajnom hlasovaní opätovne zvolený za riaditeľa SSV na obdobie rokov 2022 – 2025. 
 

Na programe rokovania boli informácie o činnosti Spolku svätého Vojtecha v období od januára 2021 do septembra 2021, o príprave informačného systému a o nových knižných projektoch vydavateľstva SSV. Medzi najvýznamnejší počin vydavateľského oddelenia patrí vydanie Rímskeho misála ako najdôležitejšej liturgickej knihy, ktorá sa používa pri slávení svätej omše. Nový misál sa začal symbolicky predávať 11. októbra, na výročný deň otvorenia Druhého vatikánskeho koncilu, ktorého výslednicou bola veľká liturgická reforma. Riaditeľ SSV Ivan Šulík zároveň informoval, že v najbližších dňoch bude k dispozícii aj Výňatok Rímskeho misála a Obrady koncelebrácie, pripravuje sa aj vydanie Misála pre kaplnky. V súvislosti s uvedením nového misála do praxe SSV vydá aj praktický manuál svätej omše pre veriacich.  
Vzhľadom na rastúce ceny papiera, energií a poštových služieb sa Výbor SSV zaoberal aj úpravou ceny Katolíckych novín a Duchovného pastiera.

DANIEL DIAN 
tajomník Spolku svätého Vojtecha