Aktuality

Slovenská pošta vydala známku 150 rokov SSV

18.09.2020

Slovenská pošta vydala známku 150 rokov SSV

Pri príležitosti 150. výročia založenia Spolku svätého Vojtecha vydala Slovenská pošta 18. septembra 2020 poštovú známku s motívom sochy sv. Vojtecha. Slávnostná inaugurácia sa konala v historickej zasadacej sále Spolku svätého Vojtecha (SSV) v Trnave. 

„Spolok svätého Vojtecha zohral významnú úlohu v dejinách slovenského národa a pokračuje v nej i dnes. Po zatvorení Matice slovenskej v roku 1875 to bol jediný fungujúci slovenský spolok. Vďaka knihám, ktoré vydával, a to predovšetkým Nábožným výlevom Andreja Radlinského prispel k šíreniu a uzákoneniu spisovnej slovenčiny,“ povedal v svojom prejave riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík a upozornil, že „dnes je Spolok svätého Vojtecha najväčším katolíckym vydavateľstvom a združuje 82-tisíc členov“. 

Vedúci odboru Pofis Martin Vančo na podujatí uviedol, že Slovenská pošta vydala známku na podnet Spolku svätého Vojtecha, ktorý na významné jubileum včas upozornil. Na jej stvárnenie vybrali jedného z najrenomovanejších tvorcov akademického maliara Petra Augustoviča, žiaka Albína Brunovského. „Po konzultácii s výtvarníkom, ktorý inklinuje ku geometrickej abstrakcii, sme sa rozhodli pre motív sochy sv. Vojtecha,“ povedal Martin Vančo. Autorom rytiny je Jozef Česla. Socha patróna SSV z 19. storočia sa nachádza pred Kostolom sv. Mikuláša v Trnave. Na pozadí je kaligraficky stvárnená roztvorená kniha, symbolizujúca vydavateľskú činnosť Spolku svätého Vojtecha.

Známku slávnostne požehnal trnavský arcibiskup a predseda SSV Ján Orosch, ktorý má veľmi blízky vzťah k sv. Vojtechovi a označil ho za patróna národov krajín V4. 

Súčasne s poštovou známkou bola vydaná obálka prvého dňa s pečiatkou FDC s dátumom 
18. 9. 2020 a domicilom mesta Partizánske. Motív FDC zobrazuje portrét Martina Kollára, ktorý bol jedným z významných dejateľov Spolku svätého Vojtecha v sedemdesiatych rokoch 19. storočia. Motívom FDC pečiatky je lineárna štruktúra roztvorených strán knihy so siluetou holubice ako symbolu Ducha Svätého. FDC vytlačila technikou oceľotlače Tiskárna Hradištko. Zároveň Slovenská pošta vydala pamätný list k poštovej známke, ktorého motívom je interiér historickej knižnice Spolku svätého Vojtecha v Trnave z 19. storočia.             

Snímky: Erika Litváková