Prihláška

verify

--

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 súhlasím so spracovaním osobných údajov, uvedených v prihláške, na registráciu členstva v SSV. Tento súhlas platí počas trvania členstva.

* Tento údaj je povinný