Prihláška

Vyhlásenie

V prípade, ak som nedovŕšil 16 rokov veku, súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje môj zákonný zástupca:

Zákonný zástupca

verify

* Nepovinný údaj

* Tento údaj je povinný

Pre úspešné dokončenie e-prihlášky členstva uhraďte, prosím, zápisný poplatok 1 € a ročný členský poplatok 5 € bezhotovostným prevodom na číslo účtu SSV:
SK15 0200 0000 0000 0064 5212. Do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko, aby sme vedeli identifikovať odosielateľa.