Darovanie členstva na krst

Údaje nového člena

Údaje darcu

* údaj nie je povinný

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 svojím podpisom udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške za účelom registrácie členstva v SSV. Tento súhlas platí počas trvania členstva.

verify

* Tento údaj je povinný

Pre úspešné dokončenie e-prihlášky členstva uhraďte, prosím, ročný členský poplatok 10 € bezhotovostným prevodom na číslo účtu SSV:
SK15 0200 0000 0000 0064 5212. Do poznámky uveďte svoje meno a priezvisko, aby sme vedeli identifikovať odosielateľa.