Darovanie členstva na krst

Údaje nového člena

Údaje darcu

* údaj nie je povinný

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 svojím podpisom udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške za účelom registrácie členstva v SSV. Tento súhlas platí počas trvania členstva.

verify

* Tento údaj je povinný