Darovanie členstva

Údaje nového člena

Údaje darcu

* údaj nie je povinný

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 18/2018 svojím podpisom udeľujem súhlas so spracovaním osobných údajov uvedených v prihláške za účelom registrácie členstva v SSV. Tento súhlas platí počas trvania členstva.

V prípade, ak som nedovŕšil 16 rokov veku, súhlas so spracovaním osobných údajov udeľuje môj zákonný zástupca:

verify

* Nepovinný údaj

* Tento údaj je povinný