Román o Moyzesovi

Časopis Kultúra priniesol recenziu románu Jozefa Repka Prebúdzanie obra, ktorý vyšiel v Spolku svätého Vojtecha ako členská publikácia na rok 2016. 

Nové kresťanské knihy: na studené a zimné večery

Článok Moniky Petreje o novinkách kresťanských vydavateľstiev uverejnil portál Cesta plus

Žičlivý a ústretový september

Vstúpme do novootvorenej predajne Spolku sv. Vojtecha

Mesiac september je pre našu pospolitosť vôbec nanajvýš významným, nakoľko počas neho si pripomíname viacero podujatí hodných pozornosti. Zvlášť pre Bardejovčanov, ktorí si okrem „Dňa ústavy“ a začatia nového školského roka pripomenuli a oslávili aj deň sv. Egídia, nositeľa patrocínia baziliky a patróna farského spoločenstva. Okrem toho konajú a pripravujú ďalšie vhodné aktivity pre naplnenie očakávaných jubileí. Ide najmä o 15. výročie povýšenia chrámu sv. Egídia na Baziliku minor a zapísanie mesta DO Zoznamu svetového dedičstva UNESCO.

Okrem spomínaného dostali Bardejovčania do vienka aj novú predajňu Spolku sv. Vojtecha so sídlom na Radničnom námestí č.33, čo je pre mnohých príjemným prekvapením, nakoľko snaha i túžba po jej zriadení siaha ďaleko do minulých storočí. Je to o to významnejšie, že sa tak stalo v Roku zasväteného života a pri príležitosti 145. výročia vzniku tejto významnej slovenskej ustanovizne – Spolku sv. Vojtecha, ktorého pôvodný názov bol iný a to Spolok sv. Adalberta so sídlom v Trnave.

Nezaškodí pripomenúť, čo je vlastne Spolok sv. Vojtecha (v ďalšom texte SSV) za inštitúciu a čo znamenal jeho vznik pre nás,  Slovákov žijúcich v habsburskej monarchii. Iniciátorom jeho vzniku a spoluzakladateľom v roku 1870 bol významný slovenský rodoľúb Andrej Radlinský, supútnik Ľudovíta Štúra. Zámerom SSV bolo vytvoriť združenie pre všetkých, teda pre kňazov, učiteľov, mládež a najmä roľníkov a robotníkov, ktoré by šírilo nábožensko-morálnu vzdelanosť a vieru. Hlavným cieľom a poslaním však bolo zveľadiť základné školstvo. Tento program sa mal napĺňať vydávaním učebníc a rozširovaním kníh i periodík. Práve tieto jeho atribúty zapríčinili, že založenie spolku nebolo jednoduché. Jeho stanovy boli napokon schválené až po nekonečnom viacnásobnom prepracúvaní a predkladaní po 14-ročnom neúnavnom zápase s vrchnosťou. Paradoxne sa tak stalo práve v období likvidácie troch slovenských gymnázií a blížilo sa aj zatvorenie Matice slovenskej.

Vydávaním literatúry sa SSV snažil zaujať a vyjsť v ústrety aj čitateľom so základným vzdelaním, kde v prvom rade vydali najnovšie preklady Svätého písma, modlitebných knižiek, spevníkov a už spomenutých učebníc. Týmto zohral mimoriadny význam pri šírení slovenčiny z čoho vláda Uhorska veľkú radosť nemala. Postupne si totiž získal tisíce členov, ktorí sa nepredstaviteľne  tešili zo zmodernizovanej Biblie, Jednotného katolíckeho spevníka a ďalšej literatúry (napr. dodnes obľúbený „Svätovojtešský pútnik“) a časopisov. Neskôr zato SSV a jeho predstavitelia zažívali aj prísnu a neustálu kontrolu od štátu, čo jeho činnosť neustále sťažovalo. Vydržali a ustáli tieto krivdy čo ich posilňovalo, ale činnosť podľa svojich predstáv mohli konečne rozvinúť až po roku 1990, kedy sa im podstatne rozšírila základňa a dnes má SSV doma i v zahraničí do 100.000 členov a teší sa ďalšiemu záujmu.

Čo sa týka bardejovského regiónu, v ňom mal SSV  vždy veľkú podporu a zázemie, ale miestne spolky sa mu nedarilo zakladať (je o tom pramálo informácií a viac sa mi nepodarilo zabezpečiť, avšak pre význam  tohto článku postačujú). Spomína sa 14 členný spolok vo Sveržove v tridsiatych rokov minulého storočia, potom ešte v Kurime od roku 1968. Popri farských úradoch boli vytvorené miestne spolkové skupiny a tento trend zatiaľ pretrváva. Veľmi dobre pracuje takáto skupina aj v Bardejove, kde za obetavú a nezištnú prácu bol v rámci Slovenska nedávno ocenený František Kučmina. Možno, že popri novej predajni sa vytvorí isté zoskupenie a vznikne priaznivá klíma aj k vytvoreniu SSV. Uvidíme.

Okolo činnosti SSV v celoslovenskom meradle treba spomenúť dve osobnosti, ktoré sa zvlášť významné pričinili o jeho úroveň a to nielen spolu-riadením, ale aj spisbou, zvlášť pri vydávaní jeho periodík. V prvom rade to bol bardejovský rodák ThDr. Emil Korba (1930-1978) – kňaz, spisovateľ a publicista, ktorý sa podieľal na vydávaní časopisov Slovo a Blahovistník a v závere svojho požehnaného života bol aj šéfredaktorom Katolíckych novín. Všetky vydával SSV Trnava. Druhým je Dr. František Dancák - kňaz, spisovateľ (tzv. nástupca Dr. Korbu na redakčnej báze) a podpredseda bardejovskej ÚSKI, ktorý v rokoch 1996-2007 bol členom výbor SSV a má na jeho rozvoji vôbec , obrovský význam, čo je naozaj chvályhodné. Poznamenávam, že pre túto oblasť by sa žiadalo vypracovať komplexné stanovisko, nakoľko v terajších análoch, ako som už spomenul je málo informácií (o udalostiach či osobnostiach)čo je na škodu nielen nášho regiónu, ale i celého Slovenska.

Nová predajňa SSV  mala u nás dobrý štart a ukazuje sa, že bude mať pre Bardejov i široké okolie naozaj opodstatnenie a prínos. Svoj vstup do činnosti prezentovala o. i. cez ponuku dnes svetového bestsellera – encykliku pápeža Františka: Laudato Si´, ktorá okrem iného hovorí/poukazuje na obrovskú zodpovednosť každého človeka a to najmä za tri vzťahy: „ K Bohu, druhým ľuďom i k samotnej Zemi“.  Ďalší sortiment pozostáva z kníh, devocionálií, odevov pre kňazov a rehoľníkov, omšového vína, rôznych vhodných darčekov a iné. Dôležitá je možnosť nákupu cez zľavy, rôzne benefície či zvýhodnenia a čo je vynikajúce, služba pre kúpu cez internet ( „eVojtech.sk“). Vedúcou je prívetivá a ochotná pani Andrea Guláková. Príďte, alebo sa skontaktujte cez tel.: 054 321 1100, resp. cez E-mail: bardejov@ssv.sk – radi vás v príjemnom prostredí predajne uvítajú.

Takto sa naše mesto, farnosti i dekanáty rímsko a grécko-katolíckej cirkvi obohatili o ďalší duchovný stánok a skvelé miesto vytvárajúce podmienky k tomu, aby si veriaci ľudia mohli zabezpečiť rozličné veci a vhodné pomôcky k realizácii a praktizovaniu svojho náboženstva a viery. Popri tom môžu tiež zájsť do neďalekej baziliky či iných chrámov a s pokorou poďakovať, vzniesť svoje prosby, pomeditovať a pozamýšľať sa nad tým, čím sú, čo robia a kam vlastne spejú v tejto hektickej dobe.

- MIJK - 

Uverejnili Bardejovské novosti č. 40/2015 

 

   

Keď oddychovať, tak s knihou

Akú knihu si beriete na dovolenku? Niekto uprednostňuje odľahčené plážové čítanie, iný si, naopak, do batožiny pribalí hrubý odborný titul, na ktorý nemá počas roka čas, ďalší využije voľné chvíle na duchovné povzbudenie a pookriatie. Kniha skrátka patrí na cesty za hranice všedných dní – nech už ich trávime doma na záhrade či na opačnom konci sveta.

„Ak poviem dovolenka, tak si skôr predstavujem verandu niekde na chalupe v horách a ticho. Do takého prostredia sa hodí na čítanie to, na čo nemáme v ruchu bežného života čas,“ hovorí renomovaný slovenský výtvarník Miroslav Cipár. „Práve mám rozčítanú knihu František: život a revolúcia, strojím sa znova začítať do Chestertonovej Ortodoxie, nehovoriac už o tom, že sú to pôvabné knižky nielen obsahom, ale aj knižným spracovaním.“
Literatúra, aká sa obyčajne číta na pláži, majstra podľa jeho slov nezaujíma, nekupuje ju a nemá ju doma. 
Riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík si na dovolenku tento rok okrem iného pribalí dielo Johna Henryho Newmana List vojvodovi z Norfolku. „Britský teológ a filozof v ňom elegantne a presvedčivo rieši závažné otázky svedomia, vzťahu medzi duchovnou a svetskou mocou, občana, kto­rý má zachovávať svetské i cirkevné zákony,“ vysvetľuje morálny teológ a pedagóg Ivan Šulík. Ďalšou knižkou, ktorú si počas leta vychutná, je román sardínskej autor­ky Michely Murgiovej Stretnutie. Pútavo rozpráva o letných dobrodružstvách desaťročného Maurizia, ktorý trávi prázdniny u starých rodičov na vidieku. „Som rád, že sa Spolku svätého Vojtecha podarilo vydať román tejto talentovanej autorky. Som presvedčený, že sa stane osviežením nielen pre tých, ktorí sa vyberú napríklad na Sardíniu, kde sa príbeh odohráva, ale aj pre tých, čo zostanú doma a prostredníctvom pôvabného príbehu spoznajú novú kultúru, neznámy svet,“ hovorí Ivan Šulík.
Pre rozhlasovú redaktorku a literárnu vedkyňu Moniku Kekeliakovú sa literatúra stala každodenným chlebíčkom, preto si na dovolenku nezvykne brávať knihy, o ktorých má napísať odborný článok. „Beriem si skôr knihy oddychového rázu, ale aj niečo z duchovnej literatúry a mám veľmi rada memoárovú tvorbu (denníky, listy). Najviac sa mi však v poslednom čase osvedčili na dovolenke audioknihy. Rada si so sebou zoberiem Nasledovanie Krista, lebo je to útla knižočka, vie duchovne povzbudiť a svojím štýlom mi pripomína aforizmy. Nepohrdnem ani Chestertonovými Ohromnými maličkosťami, lebo ide o krátke bys­tré príbehy a prekvapivé pozorovania napísané dobrým štýlom,“ prezrádza Monika Kekeliaková.
Kniha je verný a nenáročný spoločník. Môžeme ju mať so sebou takmer kdekoľvek bez toho, aby sme niekoho rušili. Pomáha nám utiahnuť sa do vlastného sveta aj uprostred dovolenkového ruchu a prenesie nás na miesta, kam by sme sa azda nikdy nedostali. Neraz je najťažšie rozhodnúť sa, ktorá je tá správna, preto je dobré spolu s dovolenkovými plánmi myslieť aj na tie knižné.

MARTINA GROCHÁLOVÁ 
Uverejnlili Katolícke noviny 

 

Letné čítanie – Michela Murgiová: Stretnutie

Letná novinka SSV pozýva na Sardíniu. Na letné mesiace pripravil Spolok svätého Vojtecha román úspešnej sardínskej autorky Michely Murgiovej, ktorú do slovenčiny preložil Stanislav Vallo.

Príbeh zavedie čitateľa do sardínskeho mestečka Cabras, kam prichádza na prázdniny k starým rodičom desaťročný Maurizio. Spolu s kamarátmi sa púšťa do dobrodružstiev, vďaka ktorým sa rodia kamarátstva na celý život. Večer sa rád pridruží k stretnutiam dospelých na priedomí, kde sa rozprávajú strašidelné príbehy o bludných dušiach či nehodných kňazoch. Idylu mestečka, kde všetci cítia, že sú jedna veľká rodina, naruší rozhodnutie miestneho biskupa, ktorý sa ku koncu svojho pôsobenia rozhodne urobiť závažný krok: rozdeliť farnosť na dve. Až vtedy si všetci, starí i mladí, uvedomia, aký krehký môže byť materiál, z ktorého je ukutá kolektívna identita. Konflikt kulminuje počas veľkonočnej procesie, ktorú miestni nazývajú Stretnutie. Vyvrcholí však rozuzlením, ktoré človeka osvieži brilantnou originálnosťou a nenapodobiteľným humorom.

Útla publikácia je vhodná pre všetky vekové publikácie, zmestí sa ku každej dovolenkovej batožine a poteší nielen svojím obsahom, ale aj grafickým spracovaním.

Uverejnilo kormidlo.sk

Elisabetta Piquéová: František: Život a revolúcia

Argentínska novinárka Elisabetta Piquéová, ktorá osobne pozná pápeža Františka ešte z čias, keď sa stal kardinálom, podáva vo svojej knihe hlbokú a odvážnu analýzu o osobnosti súčasného pontifika.

Pápeža Františka predstavuje ako muža činu, ktorý je presvedčený, že na každý problém existuje riešenie. Má odvahu riskovať a nebojí sa byť iniciatívny. Je pokorný, ale zároveň rozhodný, nežný a múdry. Je odvážny, prirodzený a má zmysel pre humor.

Autorka nevykresľuje pápeža Františka iba na základe svojho osobného poznania. Prináša množstvo svedectiev na základe rozhovorov s takmer osemdesiatimi osobami vrátane laikov, kňazov, biskupov a kardinálov, s ktorými František spolupracoval v rozličných etapách svojho života. Knihu obohacuje aj pohľadmi jeho priateľov a rodinných príslušníkov, čím odkrýva skrz-naskrz ľudskú tvár pápeža a mnohé, málo známe epizódy z jeho života. Preložila Lucia Biznárová.

Zverejnené na pravda.sk