Aktuality

Čo prináša januárové číslo Duchovného pastiera

18.01.2017

Čo prináša januárové číslo Duchovného pastiera

Novoročné číslo revue pre teológiu a duchovný živote Duchovný pastier predstavuje kľúčové témy, ktoré budú v periodiku rezonovať v tomto roku. „Chceme si pripomenúť stočnicu najstaršieho teologického periodika na Slovensku, poukázať na množstvo hodnôt a hodnotných príspevkov, ktoré prinášalo do života jeho čitateľov, najmä kňazov a zasvätených osôb a reflektovať na mnohé minulé príspevky súčasnými prispievateľmi do nášho periodika, ako aj mnohých iných, ktorým ponúkame možnosť spolupráce na jeho tvorbe," hovorí šéfredaktor Duchovného pastiera Daniel Dian.

V editoriáli vysvetľuje, že vydávanie časopisu ovplyvnili mnohé dejinné udalosti - prvá svetová vojna, počas ktorej začal v ťažkých podmienkach vychádzať, druhá svetová vojna, napokon obdobie komunizmu, ktoré bolo azda najhoršie. Napriek tomu sa usiloval napĺňať ideu zakladateľa a prvého šéfredaktora Duchovného pastiera Budaya, aby sa časopis stal nositeľom jedného cieľa „posvätenia seba totiž a našich veriacich”. 

„Tomuto poslaniu sa podľa presvedčenia mnohých časopis nespreneveril. Presvedčenie iných, že v rokoch 1949 – 1989, keď bol časopis tvrdo cenzurovaný, s výnimkou prelomového obdobia v roku 1968 – 1969 počas tzv. Pražskej jari prinášal mnoho príspevkov, ktoré tomuto cieľu odporovali. Iste, musíme objektívne priznať, že mnoho strán v časopise zapĺňali články servilných prispievateľov, žiaľ, kňazov, ktorí mali byť nositeľmi pravdy a vernosti Cirkvi," hovorí Daniel Dian a dodáva, že sa na stránkach mesačníka budú uslivoať tieto príspevky analyzovať. „Nebojíme sa pravdy, a výsledky nášho bádania by sme chceli zverejniť v zborníku a na medzinárodnej konferencii v Nitre v novembri 2017. Odhliadnuc od toho, už teraz môžeme konštatovať, že v otázkach viery a mravov časopis nikdy nezišiel z cesty, a to ani vtedy, keď už spomínaná totalitná ideológia presadzovala svoje názory a zákony, ktoré boli nezlučiteľné s vieroukou Katolíckej cirkvi.”

Časopis preto prináša novú rubriku s názvom Rok duchovného života. V rámci nej v článku Ako sme začínali v roku 1917 a pokračovali? súčasný šéfredaktor ponúka analýzu časopisu a jeho prvých troch ročníkov. Revue bude aj naďalej pokračovať v obľúbenej rubrike Výročia, ktorú pripravujú Jozef Krištof, František Dlugoš, Ján K. Žira. V tomto roku sa v periodiku objaví aj portrét a štúdia o Andrejovi Radlinskom, zakladateľovi Spolku svätého Vojtecha, ktorý je od roku 1924 vydavateľom Duchvného pastiera, pretože v roku 2017 si pripomíname 200 rokov od jeho. Naďalej pokračuje rubrika Druhý vatikánsky koncil - stále aktuálny a nenaplnený, v ktorej Anton Adam predstavuje sviatosť krstu a jej personálny rozmer v kontexte ospravodlivenia. V rámci tejto rubriky sa venuje Daniel Dian téme Ekumenizmus, dialóg, genocída a Druhý vatikánsky koncil.

V rubrike Nové knihy - recenzie predstavuej Ján Košiar kardinála Roberta Saraha Sila ticha – proti diktatúre hluku a zároveň sú v nej predstavené najnovšie tituly vydavateľstva Spolku svätého Vojtecha.

„Všetkým čitateľom, priaznivcom Duchovného pastiera praje celá redakčná rada a vydavateľ SSV požehnaný a milostiplný rok 2017 a vynaložíme všetko úsilie, aby ste mohli hojne čerpať z bohatstva nášho už storočného periodika," uzatvára Daniel Dian.