Aktuality

Čo prináša februárové číslo Duchovného pastiera

03.02.2017

Čo prináša februárové číslo Duchovného pastiera

Vo februárovom čísle teologického časopisu Duchovný pastier šéfredaktor Daniel Dian reflektuje storočnicu periodika a približuje udalosti roka 1917, keď časopis vznikal. V rubrike Rok Duchovného pastiera ponúka zároveň sumár obsahov jednotlivých čísel Duchovného pastiera od jeho prvého ročníka. Otázke rodiny sa v rubrike Sociálna náuka cirkvi venuje článok s názvom Zmysel, poslanie a ohrozenie rodiny v náuke Jána Pavla II. Revue pre teológiu a duchovný život venuje pozornosť aj sviatku svätých Cyrila a Metoda a výročiam, ktoré si pripomíname vo februári, a prináša hoílie na Prvú pôstnu nedeľu.