Aktuality

Čo prináša marcové číslo Duchovného pastiera

11.03.2017

Čo prináša marcové číslo Duchovného pastiera

Najnovšie číslo revue pre teológiu a duchovný život Duchovný pastier prináša ďalšiu časť o vzniku a histórii časopisu, ktorý si tento rok pripomína sto rokov od svojho vzniku. V rubrike Výročia pripomína dôležité udalosti a osobnosti, pričom osobitnú pozornosť venuje nedávno zosnulému Jozefovi Zlatňanskému. V období pôstu prináša zaujímavý pohľad na askézu. V čísle nechýbajú pôstne homílie a recenzie kníh Duchovná rukoväť chorého, Potupenie kríža a Víťazstvo kríža.