Komiksová Biblia

16.05.2022

Komiksová Biblia

Iva Hothová, Andre le Blanc

Každý človek si hľadá cestu k Božiemu slovu iným spôsobom. Niekto sa ním živí odmalička, iný ho objaví, keď putuje do Svätej zeme, ďalšieho osloví ako literárny skvost. Komiksová Biblia je určená tým, ktorí k písanému slovu nutne potrebujú obraz. Rozsiahla osemstostranová kniha prináša 233 biblických príbehov, ktoré sú pútavo vyrozprávané prostredníctvom ilustrácií a krátkych textov.

Viazaná, 800 strán, 30,50 €
Členovia SSV 25,90 € 
Rímsky misál pre kaplnky

19.02.2022

Rímsky misál pre kaplnky

Liturgická komisia Konferencie biskupov Slovenska pripravila okrem riadneho vydania Rímskeho misála podľa tretieho typického vydania aj toto menšie vydanie. Určené je hlavne pre menšie kaplnky, v ktorých sa svätá omša slávi menej často, prípadne len pre osobitné spoločenstvo.

Pevná, šitá väzba, 1 184 strán, 80,00 eur 
Na titul sa nevzťahujú nijaké zľavy. 
Youcat – príprava na birmovanie

18.02.2022

Youcat – príprava na birmovanie

Praktická príručka pre birmovancov má dvanásť kapitol, vďaka ktorým ľahšie pochopia, ako sa pripraviť na sviatosť birmovania, ako sa modliť, čo vlastne birmovanie znamená a ako prežívať svoju vieru. Kniha je písaná veľmi pútavo, doplnená je odkazmi na Sväté písmo a aj na Youcat – katechizmus. 

Flexo väzba, šitá, 112 strán, 8,00 eur 
Členovia SSV 6,00 eur 
Žalmy

08.02.2022

Žalmy

Kniha žalmov v praktickom formáte je pozvaním načrieť do prameňa, ktorý Cirkev od počiatku považuje za prejav viery a nábožnosti, pocty izraelského národa jedinému Bohu. V pokoncilovom období sa Žaltár všemožne používa v liturgii, pri vysluhovaní sviatostí, v modlitbe liturgie hodín, no v každodennom živote sa žalmy môžu stať naším denným pokrmom pri stole rodinnej liturgie či pri bežných modlitbách.

Viazaná pevná väzba, 340 strán, 10,00 €
Členovia SSV 8,50 €
Fidei et scientiae... semper fideles

25.01.2022

Fidei et scientiae... semper fideles

Zborník k 150 výročiu založenia Spolku svätého Vojtecha (1870 – 2020)

Príspevky zborníka k 150. výročiu Spolku svätého Vojtecha prezentujú nielen dobu, v ktorej Spolok vznikal, peripetie, ktoré ho sprevádzali, ale aj diela, ktoré vydával a nové pohľady naň v priereze dejinných udalostí až po súčasnosť. Zborník, ktorý zostavila vysokoškolská pedagogička Doc. Zuzana Lopatková zahŕňa príspevky renomovaných teológov, historikov, či vedeckých a vysokoškolských pracovníkov (V. Judák, V. Rábik, R. Ristovská, Z. Lopatková, M. Dobrotková, M. Katuninec, P. Jakubčin, P. Zvara, I. Šulík).

Brožovaná väzba, 240 strán, 8,50 €
Členovia SSV 7,23 €
Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť

12.01.2022

Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť

Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov 
18. – 25. januára 2022

Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví
Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov

Materiály na Týždeň modlitieb za jednotu kresťanov v roku 2022 – Videli sme na východe jeho hviezdu a prišli sme sa mu pokloniť (Mt 2, 2) – spoločne pripravili a publikovali Pápežská rada na podporu jednoty kresťanov a Komisia pre vieru a poriadok Svetovej rady cirkví.

72 strán 
Zdarma na stiahnutie 
 

 

 

 

Príhovory pápeža Františka

01.01.2022

Príhovory pápeža Františka

Počas apoštolskej cesty na Slovensku 
12. – 15. septembra 2021

Vstúpte do nového roka povzbudení slovami Svätého Otca Františka, ktoré odzneli počas jeho návštevy Slovenska. Kompletné príhovory číta Ján Gallovič. V druhej časti sa nachádzajú príhovory v taliančine. 

mp3 na stiahnutie 
4 hodiny 40 minút 
6,00 €
 
V Božom objatí

07.10.2021

V Božom objatí

Angelo Comastri 

Knihu napísal taliansky kardinál Angelo Comastri, ktorý sa s obľubou venuje písaniu kníh pre deti. Ako sám hovorí, nikdy nezabudne na to, že aj on bol malý a ako malí vnímajú náboženstvo a svet okolo seba. S veľkým porozumením opisuje spoveď ako stretnutie s milosrdným Ježišom, ktorý si s láskou pritúli k srdcu aj toho najväčšieho hriešnika.

Viazaná, 48 strán, 9,50 €
Členovia SSV 8,08 €
O nerestiach a čnostiach

03.09.2021

O nerestiach a čnostiach

Pápež František a Marco Pozza 

V poradí štvrtý rozhovor pápeža Františka a talianskeho kňaza Marca Pozzu je inšpirovaný nástennými maľbami Giotta di Bondone v Kaplnke Scrovegniovcov v Padove. Umelec zo 14. storočia znázornil nielen štyri ľudské a tri božské čnosti, ale aj ich protipóly – neresti. Pápež a kňaz novinár sa teda zhovárajú o spravodlivosti, mravnej sile, miernosti, rozvážnosti, viere, nádeji a láske v kontraste s  nespravodlivosťou, nestálosťou, hnevom, hlúposťou, neverou, zúfalstvom a žiarlivosťou.

Viazaná, 136 strán, 12,00 eur 
Členovia SSV 10,20 €
Fratelli tutti

22.08.2021

Fratelli tutti

SVätý otec na slovensku

Encyklika Svätého Otca Františka 

o bratstve a sociálnom priateľstve

Byť blížnymi a blízkymi v dnešnom globalizovanom svete, rozvíjať skutočné vzťahy a sociálne priateľstvo, ktoré nikoho nevylučuje, bratstvo, ktoré je otvorené pre všetkých – to sú hlavné témy, ktoré Svätý Otec rozvíja v svojej encyklike. Toto bratstvo vyplýva zo skutočnosti, že sme všetci deťmi jedného Otca, a to bez ohľadu na jazyk, kultúru či náboženstvo. 

Brožovaná, 160 strán, 6 €
Členovia SSV 5,10 €