Súťaž o pekné tričko

Ak si prostredníctvom interaktívnej výstavy vo svojej škole spoznal život Andreja Radlinského, môžeš sa zapojiť  do súťaže o pekné tričko. Klinkni na obrázok a zapoj sa do súťaže. Pravidlá súťaže

 

Výstava Andrej Radlinský

Spolok svätého Vojtecha pripravil pre školy putovnú interaktívnu výstavu o Andrejovi Radlinskom, katolíckom kňazovi, jazykovedcovi, spisovateľovi a redaktorovi. 

PRIHLÁŠKA

Výstavu tvorí osem panelov, ktoré deťom druhého stupňa základných škôl interaktívnym spôsobom približujú Radlinského životné míľniky, jeho všestranné nadanie, dielo a významné aktivity. Dynamický náboj dáva výstave výtvarné a grafické stvárnenie. Interaktívne prvky na jednotlivých paneloch vzbudzujú v deťoch záujem a podnecujú ich logické myslenie. Koncepcii výstavy nechýba ani humor - deti môžu cez malý priezor nahliadnuť dovnútra panela, kde sa ukrývajú vtipné príbehy zo života Andreja Radlinského. A keďže Andrej Radlinský bol moderným a pokrokovým mužom svojej doby, je isté, že dnes by používal tie najmodernejšie technológie. K výstave je preto pripravená počítačová hra, v ktorej môžu deti plniť zaujímavé úlohy, zbierať body a napokon vyhrať pekné tričko.

Ako využiť výstavu na vyučovaní 

Výstavu možno využiť pri viacerých predmetoch - slovenskom jazyku, náboženstve, zemepise, dejepise či občianskej náuke - a to buď priamo pri aktivitách s panelmi alebo prostredníctvom počítačovej hry. Na vyučovaní môžu učitelia využiť pracovné listy so zaujímavými informáciami o živote Andreja Radlinského a súťažnými úlohami pre deti. Listy si je možné v ľubovoľnom počte vytlyčiť alebo stiahnuť do počítača. S deťmi na vyučovaní môžu učitelia s ich pomocou pripraviť súťaž o najlepšieho riešiteľa. Radi vašej škole pošleme odmeny pre víťazov. 

Ako sa zapojiť

Ak má vaša škola záujem o interaktívnu putovnú výstavu o Andrejovi Radlinskom, vyplňte do 10. októbra 2017 prihlášku. Podľa počtu prihlásených škôl pripravíme harmonogram, ako bude výstava putovať po slovenských školách. K výstave môžete na svojej škole pripraviť kultúrne podujatie či besedu. Na tejto stránke budeme postupne dopĺňať ďalšie informácie súvisiace s výstavou. 

Tvorcovia 

Spolok svätého Vojtecha pripravil výstavu v spolupráci s viacerými odborníkmi. Autorkou námetu je novinárka Martina Jokelová-Ťuchová, grafická koncepcia vznikla v spolupráci štúdia vizuálnej komunikácie Pergamen a talentovaného výtvarníka Petra Lička, technickú realizáciu zabezpečili priemyslení dizajnéri Rastislav Čeleďa a Dušan Kutlík.