Ako sa výstava páči žiakom a študentom

 

Základná škola Važecká, Prešov 

Chcem Vám vyjadriť poďakovanie za naozaj nádhernú výstavu, z ktorej sa tešia žiaci, učitelia, nepedagogickí zamestnanci školy a badám, že aj rodičov výstava zaujala. V triedach sme v rámci v jednotlivých predmetov začali s rôznymi aktivitami, ktoré si učitelia so žiakmi pripravili. Dávame ich na facebookovú stránku našej školy - dnes sme zverejnili prváčikov, tretiakov a deviatakov. Ešte raz srdečná vďaka!

Jana Pruchnerovičová
 

Spojená škola svätého Jána Pavla II. v Poprade

Výstava o Andrejovi Radlinskom sa stretla s pozitívnym ohlasom. Deťom sa veľmi páčila, hlavne tým mladším - piatakom, šiestakom, ktorí si ju naozaj užili. Brali ju ako hru, popri ktorej si zapamätávali fakty, na ktoré sa mali zamerať. Tí starší ju už vnímali ako zaujímavý spôsobom vzdelávania, dôležité informácie si zapamätávali úmyselne. Obdobie národného obrodenia bolo tým starším už známe z hodín literatúry i dejepisu, teda vedeli Andreja Radlinského zaradiť do historického kontextu. Mladší sa s obdobím slovenského národného obrodenia zatiaľ nestretli, preto boli informácie pre nich úplne nové. Úlohy ich všetkých veľmi bavili, vypracúvali ich v skupinách a do ich riešenia sa vložili naplno. 

Prejsť celú výstavu zabralo akurát jednu vyučovaciu hodinu, rovnako aj riešenie úloh. Myslím si, že to bol užitočne využitý čas a deti mali možnosť naučiť sa čosi nové zaujímavou formou. V spätnej väzbe uvádzali hlavne informácie, ktoré sa skrývali za priezorom. Výstavu si prišli pozrieť aj hostia z iných škôl - pozvali sme katechétky so žiakmi v rámci náboženskej výchovy. 

Lenka Horáková
 

 

Základná škola Petrovany 

Výstava je už úspešne v našej škole, všetko beží podľa plánu. Kolegyňa, učiteľka prvákov, dokonca pri historickom šlabikári z roku 1871 slávnostne odovzdávala prvákom certifikáty o úspešnom absolvovaní šlabikára. Máme to už aj s fotodokumentáciou na našej stránke: https://zspetrovany.edupage.org/.

Matúš Marcinčin

 

Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Košice 

Moji študenti už začali robiť aj nádherné projekty z výstavy, a tak som vám taká vďačná, lebo vďaka vám spoznávam aj ich veľké dary. Pán Boh zaplať. Jedna študentka si dokonca urobila projekt vo forme Katolíckych novín. Dojali ma. Naozaj som vám stále vďačná za tú nádhernú výstavu. Dúfam, že obíde celé Slovensko. Nech vám to dobrotivý Pán Boh všetko odmení.

sr. Mária Gostíková DKL

 

      

Študenti v Košiciach si dokonca pripravili vlastnú výstavu o Andrejovi Radlinskom:

         

 

Cirkevná základná škola s materskou školou Dobrého pastiera, Žilina 

Ďakujeme za organizáciu zaujímavej, hodnotnej a budujúcej výstavy – perfektne pripravené materiály (kvíz), promptnú komunikáciu, štedrosť, otvorenosť a povzbudivé slovo v každom maili. Úprimne veríme, že to nie je posledná putovná výstava, ktorú zorganizujete.

Karol Vlčko, riaditeľ školy 

 

Cirkevná základná škola sv. apoštola Pavla, Sihelné 

    

    

Kto vyhral tričko?

Veselé farebné tričko v kvíze o Andrejovi Radinskom doteraz získali:  

Andrea, Martina, Zdenka, Marcela zo Žiliny 
Mariána, Marcel, Katarína, Dana a Eva z Dolného Kubína

Srdečne blahoželáme! Zapojte sa vy!

Súťaž o pekné tričko

Ak si prostredníctvom interaktívnej výstavy vo svojej škole spoznal život Andreja Radlinského, môžeš sa zapojiť  do súťaže o pekné tričko. Klinkni na obrázok a zapoj sa do súťaže. Pravidlá súťaže

 

Výstava Andrej Radlinský

Spolok svätého Vojtecha pripravil pre školy putovnú interaktívnu výstavu o Andrejovi Radlinskom, katolíckom kňazovi, jazykovedcovi, spisovateľovi a redaktorovi. 

PRIHLÁŠKA

Výstavu tvorí osem panelov, ktoré deťom druhého stupňa základných škôl interaktívnym spôsobom približujú Radlinského životné míľniky, jeho všestranné nadanie, dielo a významné aktivity. Dynamický náboj dáva výstave výtvarné a grafické stvárnenie. Interaktívne prvky na jednotlivých paneloch vzbudzujú v deťoch záujem a podnecujú ich logické myslenie. Koncepcii výstavy nechýba ani humor - deti môžu cez malý priezor nahliadnuť dovnútra panela, kde sa ukrývajú vtipné príbehy zo života Andreja Radlinského. A keďže Andrej Radlinský bol moderným a pokrokovým mužom svojej doby, je isté, že dnes by používal tie najmodernejšie technológie. K výstave je preto pripravená počítačová hra, v ktorej môžu deti plniť zaujímavé úlohy, zbierať body a napokon vyhrať pekné tričko.

Ako využiť výstavu na vyučovaní 

Výstavu možno využiť pri viacerých predmetoch - slovenskom jazyku, náboženstve, zemepise, dejepise či občianskej náuke - a to buď priamo pri aktivitách s panelmi alebo prostredníctvom počítačovej hry. Na vyučovaní môžu učitelia využiť pracovné listy so zaujímavými informáciami o živote Andreja Radlinského a súťažnými úlohami pre deti. Listy si je možné v ľubovoľnom počte vytlyčiť alebo stiahnuť do počítača. S deťmi na vyučovaní môžu učitelia s ich pomocou pripraviť súťaž o najlepšieho riešiteľa. Radi vašej škole pošleme odmeny pre víťazov. 

Ako sa zapojiť

Ak má vaša škola záujem o interaktívnu putovnú výstavu o Andrejovi Radlinskom, vyplňte do 10. októbra 2017 prihlášku. Podľa počtu prihlásených škôl pripravíme harmonogram, ako bude výstava putovať po slovenských školách. K výstave môžete na svojej škole pripraviť kultúrne podujatie či besedu. Na tejto stránke budeme postupne dopĺňať ďalšie informácie súvisiace s výstavou. 

Tvorcovia 

Spolok svätého Vojtecha pripravil výstavu v spolupráci s viacerými odborníkmi. Autorkou námetu je novinárka Martina Jokelová-Ťuchová, grafická koncepcia vznikla v spolupráci štúdia vizuálnej komunikácie Pergamen a talentovaného výtvarníka Petra Lička, technickú realizáciu zabezpečili priemyslení dizajnéri Rastislav Čeleďa a Dušan Kutlík.