Prihláška - Výstava pre školy Andrej Radlinský

verify

--

V zmysle zákona o ochrane osobných údajov č. 122/2013 súhlasím so spracovaním osobných údajov, uvedených v prihláške, pre potreby organizovania výstavy o Andrejovi Radlinskom. Tento súhlas platí počas prípravy, priebehu a vyhodnotenia výstavy.

* Tento údaj je povinný