Aktuality

Vyšlo septembrové číslo Duchovného pastiera

04.09.2019

Vyšlo septembrové číslo Duchovného pastiera

Najstaršie teologické periodikum na Slovensku Duchovný pastier, ktoré vychádza už sto rokov, ponúka v septembrovom čísle opäť zaujímavý obsah. Šéfredaktor časopisu Daniel Dian v úvodníku pod názvom            Výročia v septembri 2019 a  tajne svätených biskupov v roku 1949, evanjeliové rady, svätá omša, reflexia, koncilová svätá sloboda, právo, homílie a nové knihy, píše: 

„Dlhý nadpis septembrového editoriálu, a ešte väčší záber rozvinutých tém. Význam printových médií nemožno podceňovať, napriek neustále rýchlo sa rozvíjajúcim elektronickým médiám. Po prázdninách dostáva čitateľ do rúk nové číslo Duchovného pastiera. Mesiac september má iste veľmi veľa výročí, na ktoré by sme nemali zabúdať, ale časopis svojim rozsahom nedokáže ich naplno priblížiť. Neprehliadnuteľný je dátum 8. september 1619, deň v ktorom ľudská zloba a neznášanlivosť pripravila o život vynikajúce osobnosti tej doby, ktoré žiaria však dodnes. Ich sláva je súčasťou nášho života a hlavne darom. Ide o svätých košických mučeníkov. Ich život je pre nás výzvou aj dnes k ich nasledovaniu, ale ich smrť je varovaním pred prechovávaním hnevu a nenávisti. Odhaľovať pravdu a pomocou nej brojiť proti akejkoľvek zlobe a diktatúre je nesmierne dôležité aj dnes, keď sme svedkami v spoločnosti nielen u nás, ale v celej Európe ba v celom svete, nárastu sily pohrobkov totalitných diktatúr, ale aj rôznych fanatických náboženských skupín. Preto si potrebuje všímať tie osobnosti, ktorých jediným hriechom bolo, že sú veriacimi a katolíckymi biskupmi. Nehľadelo sa na ich vzdelanosť, na ich sociálne účinkovanie a blahodárny vplyv na spoločnosť, a boli to vynikajúce osobnosti nielen Cirkvi, ale aj národov. Kajetán Matoušek, František Tomášek, Ladislav Hlad, a Štefan Barnáš, biskupi, ktorých spájal rok 1949 a ich tajné vymenovanie a vysvätenie za biskupov. V rubrike  DUCHOVNÝ ŽIVOT mladý kňaz Dominik Pavol CM v článku Evanjeliové rady a štvrtý vincentínsky sľub v procese utvárania identity kňaza v tretej  časti ponúka náčrt charizmy sv. Vincenta de Paul, ktorého relikvie budú putovať od tohto mesiaca po Slovensku.  Vzácnu osobnosť českobudejovického biskupa Josefa Hloucha nám jeho úvahou Nad mši svatou nemá lidstvo nic světějšího – Služebník Boží Josef Hlouch a svátostné kněžství (prvá časť) približuje  postulátor jeho blahorečenia Martin Weis. Pred desiatimi rokmi sme prežívali z rozhodnutia vtedajšie pápeža Benedikta XVI. Rok sv. Pavla. K jeho prežívaniu a významu sa vracia v príspevku  Rok sv. Pavla – reflexia po desiatich rokoch kňaz Žilinskej diecézy Ľubomír Majtán. Jozef Jurko v pravidelnej rubrike  DRUHÝ VATIKÁNSKY KONCIL – STÁLE AKTUÁLNY A NENAPLNENÝ v článku  Koncilová svätá sloboda ako znamenie čias pre svet – šiesta časť reaguje na aktuálnu tému rezonujúcu v spoločnosti – sloboda. V júnovom čísle sme venovali pozornosť dvom príspevkom z oblasti práva a jeho dopadu na náš život. Obidva majú dokončenie v tomto čísle nášho periodika Radko Šaškovič: Poruchy osobnosti a platnosť manželstva – druhá časť. Branislav Trubač: Základné zásady sekulárneho a kánonického trestného konania – druhá časť. K ním sme zaradili aj tretí, iste veľmi aktuálny príspevok z oblasti práva od Jána  Sitára:  Alkoholizumus nupturienta  a neplatnosť manželstva, ktorý je žiaľ, práve pre rozšírenú konzumáciu alkoholu veľmi aktuálny. Záver časopisu ako obvykle tvoria HOMÍLIE  od   Dvadsiatej tretej nedele v Cezročnom  období „C“ až po Dvadsiatu šiestu nedeľu v Cezročnom období „A“. Ako je dobrým zvykom nášho storočného periodika ponúkame recenzie nových kníh predovšetkým z produkcie Spolku sv. Vojtecha, ktorý je už od roku 1924 vydavateľom nášho periodika. A tak v rubrike Nové knihy – Recenzie nachádzame: Daniel Dian: Rodney Stark: Vyriekli krivé svedectvo. Odhalenie stáročných protikatolíckych neprávd. Z vydavateľstva SSV: Louis de Wohl: Božia pevnosť. O svätom Benediktovi z Nursie; Sally Ann Wrightová: 365 biblických príbehov pre deti; Martina Jokelová-Ťuchová: S Ježišom v srdci. Príprava a pamiatka na prvé sväté prijímanie.“ Veríme, že ponúkame naozaj bohatý materiál nielen na čítanie, ale aj uvažovanie a hlavne následné konanie. 

Daniel Dian, šéfredaktor