Aktuality

V knižnici a archíve Spolku sv. Vojtecha sa nachádza až 65000 kníh

06.06.2024

V knižnici a archíve Spolku sv. Vojtecha sa nachádza až 65000 kníh

Na bádateľskej exkurzii v sídle SSV boli žiaci ZŠ v Lietavskej Lúčke a v Rosine.

Vo štvrtok 6. júna 2024 ožili priestory Spolku svätého Vojtecha vďaka exkurzii žiakov 9. ročníka zo Základnej školy v Lietavskej Lúčke a zo Základnej školy v Rosine. Návštevou nás žiaci z Lietavskej Lúčky poctili už minulý rok a tento rok si ju v inej zostave zopakovali. Prezreli si spolkové miestnosti: reprezentačnú historickú zasadaciu miestnosť so vzácnymi troma skriňami z Trnavskej univerzity a barokovými štukami; kaplnku, v ktorej je uložený relikviár s ostatkami svätého Vojtecha; priestory spolkovej knižnice a archívu, v ktorých je uložených až 65 000 kníh a desiatky bežných metrov archívneho materiálu. Obdivovali historickú vedutu Trnavy, ktorá zdobí spolkovú chodbu. V bielych rukavičkách si mohli zalistovať v knihách slovenského jazykovedca Antona Bernoláka, ktorého osobnú knižnicu spolok opatruje. Nazreli do vzácnej biblie a dejín od rímskeho historika Tita Lívia zo 17. storočia. Zo spolkového archívu videli originálnu stredovekú listinu zo 14. storočia a fragment testamentu Antona Bernoláka. Zoznámili sa s aktuálnou knižnou produkciou spolku a zasúťažili si o prvenstvo v lúštení spolkovej tajničky. Zapísali sa do kroniky a stali sa tak neoddeliteľnou súčasťou spolkovej histórie. Záver exkurzie sa tradične ukončil fotografovaním na spolkovom nádvorí, ktoré je srdcom spolku. 

Autor: Mária Zacharová