Aktuality

SSV oslavuje 150 rokov

13.09.2020

SSV oslavuje 150 rokov

Spolok svätého Vojtecha oslavuje 14. septembra 2020 vzácne jubileum 150 rokov. V súčasnosti je najväčším združením katolíkov a najstarším spolkom na Slovensku. Ďakujeme všetkým členom 82-tisícovej členskej základne za ich vernosť tradícii a dedičstvu otcov. 

Spolok svätého Vojtecha založil v roku 1870 katolícky kňaz, jazykovedec a spisovateľ Andrej Radlinský. Spolok bol po zatvorení Matice slovenskej v roku 1875 jedinou slovenskou inštitúciou a pričinil sa o uzákonenie a šírenie slovenčiny, ako aj o pozdvihnutie slovenskej kultúry a vzdelanosti. Od svojho vzniku vydával učebnice a hodnotné knihy, ako aj ľudový kalendár Pútnik svätovojtešský, na ktorom možno mapovať vývoj knižnej kultúry na Slovensku. 

V Spolku svätého Vojtecha vznikli knižné klenoty, akými je Jednotný katolícky spevník či svätovojtešská Biblia. Hneď po svojom vzniku prevzal SSV vydávanie Katolíckych novín, ktoré boli založené ešte v roku 1849 a sú najstarším slovenským týždenníkom vychádzajúcim dodnes. 

Najväčší rozkvet zaznamenal Spolok svätého Vojtecha v 30-tych rokoch minulého storočia, keď vďaka podpore svojich členov v Spojených štátoch amerických a Kanade zriadil vlastnú tlačiareň a začal vydávať vlastné periodiká, v ktorých publikovali slovenskí poeti a spisovatelia Pavol Gašparovič Hlbina, Ivan Javor, Rudolf Dilong, Andrej Žarnov, Valentín Beniak, Ján Motulko, Janko Silan, Ladislav Hanus, František Hečko či Miroslav Válek. V tomto období vydával SSV aj hodnotné diela svetových i domácich autorov, akými boli Alessandro Manzoni, Giovanni Papini, François Mauriac či Gilbert K. Chesterton. 

Spolok svätého Vojtecha fungoval na podielovom princípe. Jeho členovia získavali za symbolický ročný poplatok kalendár Pútnik svätovojtešský a ďalšie hodnotné publikácie, takzvané podielové knihy. V roku 1953 mal SSV takmer štvrť milióna členov a práve v tomto roku komunistická štátna moc zakázala členstvo v Spolku svätého Vojtecha, zásadne obmedzila jeho pôsobenie a začala riadiť vydavateľskú činnosť. 

Členstvo v SSV i jeho aktivity boli naplno obnovené po roku 1990. Dnes je Spolok svätého Vojtecha združením katolíkom a najväčším katolíckym vydavateľstvom na Slovensku. V poslednom období získal za svoju tvorbu viaceré ocenenia, naposledy svetové ocenenie Red Dot Award 2020 za vydanie Danteho Božskej komédie a Goetheho Fausta. 

Pri príležitosti 150. výročia založenia Spolku svätého Vojtecha vydá Slovenská pošta 18. septembra 2020 poštovú známku a RTVS pripravuje filmový dokument o pôsobení SSV.