Aktuality

Slovo riaditeľa SSV

08.01.2015

Slovo riaditeľa SSV

Milí členovia a priaznivci Spolku svätého Vojtecha, na prahu Vianoc spúšťame novú webovú stránku SSV, cez ktorú chceme byť bližšie k Vám, našim členom, čitateľom, sympatizantom, skrátka ku všetkým, ktorým sú blízke hodnoty SSV. Veríme, že postupne na nej nájdete všetky informácie, o ktoré budete mať záujem. 

Vianoce sú v našich mysliach spojené s motívom svetla, prežarujúceho aj tú najväčšiu tmu. Tento motív je nám blízky, lebo v období vianočných sviatkov sú v našej zemepisnej šírke najkratšie dni a najdlhšie noci. V Knihe múdrosti nachádzame nádherný citát, viažuci sa na symbol tmy a na Vianoce: „Kým všetko objímalo hlboké ticho a noc v rýchlom behu došla do polovice, zostúpilo tvoje všemohúce slovo z neba“ (porov. Múd 18, 14). Hovorí o veľkom tajomstve našej viery, o Spasiteľovi, ktorý sa zo slova plného milosti a lásky, stal telom a daroval sa nám. Nič viac nám nemohol dať. 

Milí členovia SSV, želám Vám, nech novonarodený Spasiteľ, ktorý sa zo slova plného milosti a lásky, stal telom, štedro obdaruje Vás i Vašich blízkych svojím požehnaním.

V mene svojich spolupracovníkov Vám ďakujem za priazeň a podporu v roku 2014 a teším sa na nové projekty v budúcom roku. 

Ivan Šulík, riaditeľ SSV