Aktuality

Prvý raz zasadal novozvolený Výbor SSV

23.04.2019

Prvý raz zasadal novozvolený Výbor SSV

V Trnave sa na sviatok sv. Vojtecha 23. apríla 2019 v zmysle Stanov Spolku svätého Vojtecha zišiel novozvolený Výbor Spolku svätého Vojtecha, ktorý je riadiacim orgánom združenia. Rokovanie sa začalo slávením svätej omše v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie, ktorú slávil predseda SSV Ján Orosch. Vo svojej homílii upriamil pozornosť na sv. Vojtecha, svätca dňa a patróna SSV. Prítomných vyzval na odvahu vydávať svedectvo o Kristovi aj dnes v rovnako ťažkých časoch, v akých žil sv. Vojtech. 

Na programe rokovania bola voľba nového predsedníctva SSV. Za podpredsedu SSV bol na návrh riaditeľa SSV Ivana Šulíka opäť zvolený Jozef Opatovský, do funkcie tajomníka Daniel Dian. Miesto v predsedníctve vo voľbách obhájili Štefan Bošnák a Peter Čerňanský, novým členom grémia sa stal Ivan Kňaze. 

Najbližšie zasadnutie Výboru SSV je naplánované na 12. novembra, keď si najväčšie združenie katolíkov pripomenie 150. výročie svojho schválenia ostrihomským arcibiskupom a prímasom kardinálom Jánom Šimorom. 

Daniel Dian