Aktuality

Predstavili sme Chestertonovho Tomáša Akvinského

12.01.2023

Predstavili sme Chestertonovho Tomáša Akvinského

V Dominikánskom kultúrnom centre Veritas v Košiciach sa vo štvrtok 12. januára 2023 uskutočnila prezentácia knižnej novinky britského spisovateľa a katolíckeho filozofa Gilberta Keitha Chestertona Svätý Tomáš Akvinský. Deväťdesiat rokov po vydaní originálu preložil dielo do slovenčiny Pavol Hrabovecký, prodekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku a vydalo ho najväčšie slovenské katolícke vydavateľstvo Spolok svätého Vojtecha
 

V programe podujatia prekladateľ Pavol Hrabovecký, ktorý sa dielom Chestertona zaoberal aj v licenčnej a dizertačnej práci, predstavil život teológa a filozofa sv. Tomáša Akvinského, poukázal na vzťah Chestertona a Akvinského a vyzdvihol Chestertona ako znalca, ktorý dokázal výstižne pochopiť tohto dominikánskeho svätca. Prezentáciu doplnili ukážky knihy v podaní herca Juraja Zetyáka, člena činnohry Štátneho divadla v Košiciach. 
„Britský spisovateľ Chesterton, pôvodne ateista, poukazuje na to, že človek, ktorý premýšľa o živote a snaží sa hľadať pravdu, skôr či neskôr príde k poznaniu Boha. Chesterton je známy svojím britkým štýlom vyjadrovania a elegantným humorom občas na hranici štipľavosti,“ približuje spisovateľa riaditeľ SSV Ivan Šulík. „Spolu s Tomášom Akvinským inšpiruje čitateľov, aby vstupovali do akéhokoľvek dialógu so snahou o pochopenie a postavili sa do roviny toho, s kým dialóg vedú. Toto posolstvo je dnes mimoriadne aktuálne – dokázať premýšľať a byť otvorený pre iných, pretože ciest k Bohu je toľko, koľko je ľudí. Snažiť sa o porozumenie, aj keď s presvedčením či hodnotami toho druhého nesúhlasíme, lebo pochopiť neznamená aj súhlasiť,“ dodal Ivan Šulík.

Účastníci podujatia mali možnosť zakúpiť si v susediacej predajni SSV diela G. K. Chestertona za zvýhodnenú cenu. 
Spolok svätého Vojtecha vydal v minulosti viaceré diela anglického filozofa a novinára Chestertona: Svätý František z Assisi, Ortodoxia, Ohromné maličkosti (koncom roka 2022 vyšlo v novom vydaní).