Aktuality

Pozývame na novénu k sv. Terézii z Lisieux

21.09.2023

Pozývame na novénu k sv. Terézii z Lisieux

Pri príležitosti 150. výročia narodenia svätej Terézie z Lisieux (*1873) vydalo najväčšie katolícke vydavateľstvo Spolok svätého Vojtecha (SSV) novénu Deväť dní ruka v ruke so sv. Teréziou z Lisieux. Publikáciu zostavila česká duchovná autorka Kateřina Lachmanová. 

Autorka zdôrazňuje inšpirujúci spôsob modlitby príhovoru tejto učiteľky Cirkvi. „Svätá Terézia je i v tejto novéne učiteľkou všetkých hlavných ingrediencií modlitby, ktorými sú skutočná láska k Bohu a k ľuďom, ochota obetovať sa, pokora i smelá dôvera a živá nádej uprostred temnôt. Terézia nás učí žiť a modliť sa tak, ako to robia deti nebeského Otca, ktorý je mocný a zvrchovaný, ale i milosrdný a až márnotratne štedrý,“ vysvetľuje autorka. 

K modlitbe deväť dní pred sviatkom patrónky misií a učiteľky Cirkvi, ktorý slávime 1. októbra, pozýva aj riaditeľ SSV Ivan Šulík. „Verím, že aj táto novéna nám pomôže kráčať po malej ceste lásky, ako ju prezentovala svätá  Terezka: Nerobiť veľké veci, ale malé s veľkou láskou“.

Publikácia je dostupná v predajnej sieti SSV a v internetovom obchode eVojtech.sk.