Aktuality

Pripravte sa dobre na svätú spoveď

05.04.2019

Pripravte sa dobre na svätú spoveď

V čase vrcholiaceho Pôstneho obdobia prináša Spolok svätého Vojtecha na knižný trh útlu publikáciu českého autora Aleša Opatrného s názvom Ako potešiť spovedníka. „Knižka je v tomto čase mimoriadne aktuálna. Pre jej vydanie sme sa rozhodli preto, že je napísaná veľmi zrozumiteľným spôsobom a pozornosť čitateľa upriamuje na to, čo je vo sviatosti zmierenia podstatné,“ hovorí riaditeľ Spolku svätého Vojtecha Ivan Šulík. „Mnohí veriaci strácajú odvahu pristúpiť k sviatosti zmierenia, preto verím, že táto publikácia s originálnym názvom im pomôže prekonať strach a pripraviť sa na najväčšie kresťanské sviatky.“ 

Aleš Opatrný je pastorálny teológ známy aj na Slovensku ako vyhľadávaný prednášajúci a exercitátor. Vo svojej publikácii búra falošné prístupy k spovedi, prináša nové spovedné zrkadlá a usiluje sa poukázať na to, že spoveď má byť predovšetkým stretnutím s odpúšťajúcim a uzdravujúcim Bohom. „Touto publikáciou otvárame novú edíciu Kresťanský život. Čitateľom v nej chceme prinášať publikácie, v ktorých nájdu praktické rady a usmernenia pre svoj každodenný duchovný život,“ vysvetľuje Ivan Šulík. 

Okrem tejto novinky vydal Spolok svätého Vojtecha (SSV) na pôst Krížovú cestu z pera Ľubomíra Gregu, špirituála Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Badíne, ktorú sprevádzajú ilustrácie majstra Ladislava Záborského. 

V jarnej ponuke SSV nájdu čitatelia aj dva životopisné romány. Prvý s názvom Božia pevnosť približuje život sv. Benedikta z Nursie. Napísal ho anglicky píšuci autor s nemeckými koreňmi Louis de Wohl, ktorý má mimoriadne príťažlivý štýl a veľmi realisticky opisuje nielen život sv. Benedikta a jeho spoločníkov, ale aj doby, v ktorej žili. Druhý román Svätý Mikuláš z Flüe vychádza v novom vydaní a dáva do pozornosti svätca, ktorého Švajčiari považujú za otca vlasti. 

V obchodnej sieti sú opäť dostupné aj publikácie Docat a Y-Biblia