Aktuality

Noví členovia Výboru SSV

01.04.2019

Noví členovia Výboru SSV

Na 88. valnom zhromaždení boli zvolení 13 členovia Výboru SSV. Okrem nich je súčasťou tohto rozhodovacieho orgánu SSV predseda menovaný Konferenciou biskupov Slovenska a desať členov, ktorých menujú diecézni biskupi. Na valnom zhromaždení prebehla aj voľba členov Kontrolnej a rozhodcovskej komisie. 

Noví členovia Výboru Spolku svätého Vojtecha

Predseda: Ján Orosch - menovaný KBS
Riaditeľ: Ivan Šulík – z pozície úradu 
Zvolení členovia: Jozef Bednár, Podhorany; Štefan Bošnák, Trnava; Peter Čerňanský, Senec; Daniel Dian, Bratislava; Terézia Drdulová, Trnava; Vladimír Farkaš, Partizánske; Peter Gajdoš, Bošany; Ivan Kňaze, Hradište; Jozef Opatovský, Trnava; Vendelín Pleva, Bratislava; Miroslav Šidlo, Nitra; Peter Štálnik, Zlaté Moravce; Pavol Zvara, Žilina

Členovia menovaní diecéznymi biskupmi: Ján Hudec, Bratislavská arcidiecéza; Róbert Ťapušík, Trnavská arcidiecéza; Martin Bošanský, Nitrianska diecéza, Gabriel Brendza, Banskobystrická diecéza; Štefan Fábry, Žilinská diecéza; Aurel Halajčík, Košická arcidiecéza; Ľubomír Štefaňák, Spišská diecéza; Ľudovít Jurek, Rožňavská diecéza; Gabriel Paľa, Gréckokatolícke eparchie; Michal Chuda, Ordinariát Ozbrojených síl a Ozbrojených zložiek

Členovia Kontrolnej a rozhodcovskej komisie

Stanislav Bernolák, Dolný Kubín; Veronika Danišová, Kovarce; Jozef Gazdík, Žilina-Bánová; Jana Rybárová, Dubnica nad Váhom; Anton Vaľko, Košice