Aktuality

Literárna súťaž Spolku svätého Vojtecha

31.01.2024

Literárna súťaž Spolku svätého Vojtecha

Pri príležitosti 155. výročia od svojho založenia vyhlasuje Spolok svätého Vojtecha Literárnu súťaž. Súťaž prebieha súbežne v troch kategóriách. Každá kategória má vekové ohraničenie a vlastnú tému. 

Kategória A (8 až 11 rokov) téma Dobrodružstvo s knižným hrdinom
Kategória B (12 až 15 rokov)  téma Môj deň s obľúbenou osobnosťou
Kategória C (nad 16 rokov)  téma Na púti s Andrejom Radlinským

PODMIENKY SÚŤAŽE
Súťažné práce musia byť napísané vo forme prózy v slovenskom jazyku na danú tému v rozsahu najviac 2 normostrany v kategórii A, B; 3 normostrany v kategórii C. Informácie o formálnej úprave textov sú uverejnené v štatúte súťaže. Najdôležitejšou podmienkou je však chuť tvoriť a nechať priestor svojej fantázii. Poprosíme uviesť kontaktné údaje v správe mailu a označiť súťažný dokument vo forme: kategória_priezvisko (napríklad: A_Nováková)

SÚŤAŽNÉ VÝHRY
V každej kategórii sa odmeňujú prvé tri miesta. Výherné príspevky (prvé miesta) budú uverejnené v jubilejnom v Pútniku svätovojtešskom 2025. Víťazi sa budú môcť tešiť aj z darčekových poukážok na nákup produktov z vydavateľstva SSV a iných vecných cien (popis v štatúte). 
Adresa na zaslanie prác: sutaz@ssv.sk. Do predmetu uveďte Literárna súťaž A, B alebo C. 
Uzávierka súťaže 20. marca 2024
Vyhodnotenie súťaže sa uskutoční v prvej polovici apríla 2024.