Aktuality

Faust v Slovenskom rozhlase

20.10.2023

Faust v Slovenskom rozhlase

Od pondelka 23. októbra bude Rádio Devín v rámci cyklu Parnas vysielať dielo J. W. Goetheho Faust, II.diel 

Premiéra:23.10.-22.12.2023  18:30-19:00 (pondelok-piatok)            
Repríza: 24.10.-25.12.2023  13:00-13:30 (na druhý deň - posledná relácia v pondelok)
45 polhodinových relácií 

Cyklus bol nahrávaný z vydania Fausta, ktorý vyšiel v roku 2018 v Spolku svätého Vojtecha. 

Celý cyklus Parnas je v Archíve Extra  (aj v prílohe):
Relácie vkladajú až po vysielaní na druhý deň.

Do Parnasu sa dostanete dvoma cestami:

a/   RTVS - Rádio - Archív - Archív Extra - A-Z (relácie, cykly podľa abecedy - napr. Parnas)
b/   RTVS - Rádio - Archív - Archív Extra - Vzdelávanie (cykly podľa špecifického záberu - napr. Parnas)