Aktuality

Do SSV zavítal etiópsky biskup Tesfaselassie Medhin

11.12.2017

Do SSV zavítal etiópsky biskup Tesfaselassie Medhin

Počas svojej návštevy na Slovensku zavítal do Spolku svätého Vojtecha abune Tesfaselassie Medhin, biskup Adigratskej eparchie v Etiópii. „Cením si prácu, ktorú robí vaše vydavateľstvo pre veriacich na Slovensku a obdivujem, akú úlohu zohral Spolok svätého Vojtecha v dejinách slovenského národa," povedal Tesfaselassie Medhin, ktorý sa zároveň stal členom Spolku svätého Vojtecha. 

 

Abune Tesfaselassie Medhin Fesuh sa narodil sa 8. januára 1953 v Tigray, za kňaza bol vysvätený v roku 1980 v Adigrate. Postgraduálne študoval na Milltown Institute of Philosophy and Theology a na Overseas Institute for Community Development v Dubline. Získal diplom z ekumenických pastoračných štúdií na Upholland Northern Institute v Anglicku. Prednášal filozofiu a komunikáciu v seminári Adigrate. V novembri 2001 bol menovaný za biskupa v Adigratskej eparchii a v januári 2002 prijal biskupské svätenie v katedrále Najsvätejšieho Spasiteľa v Adigrate.Pôsob í ako člen výkonného výboru AMECEA (Asociácia biskupských konferencií vo Východnej Afrike). Je stálym tajomníkom etiópskej biskupskej konferencie (CBCE) a jej delegátom v Pápežskom etiópskom kolégiu vo Vatikáne.  V rokoch 2014 - 2015 pôsobil ako predseda a člen Etiópskeho mierového výboru pre Južný Sudán.

Na Slovensko prišiel na pozvanie koledníckej akcie Dobrá novina, ktorá v jeho diecéze podporila viaceré rozvojové projekty