Aktuality

Spolok svätého Vojtecha povedie aj naďalej Ivan Šulík

30.11.2017

Spolok svätého Vojtecha povedie aj naďalej Ivan Šulík

V Trnave sa 28. novembra 2017 zišiel Výbor Spolku svätého Vojtecha. Do funkcie riaditeľa najväčšieho katolíckeho vydavateľstva zvolil opäť Ivan Šulíka.

 

Posledné tohtoročné zasadnutie sa začalo slávením svätej omše v Kaplnke Sedembolestnej Panny Márie v historickej budove SSV v Trnave. Hlavným celebrantom bol Mons. Ján Orosch, trnavský arcibiskup a predseda SSV, v homílii sa prítomným prihovoril rektor Pápežského kolégia sv. Cyrila a Metoda v Ríme Pavol Zvara.

Na začiatku rokovacej časti programu predseda SSV Mons. Ján Orosch poďakoval všetkým za angažovanosť pri príprave podujatí k 200. výročiu narodenia Andreja Radlinského a storočnici Duchovného pastiera, ale aj púte do Fatimy.

Hlavným bodom rokovania bola voľba riaditeľa Spolku svätého Vojtecha na ďalšie štvorročné obdobie. Prítomní členovia Výboru SSV v tajnej voľbe opäť zvolili za riaditeľa SSV Ivana Šulíka, čím chcú zachovať kontinuitu vedenia najväčšieho združenia katolíkov na Slovensku.

Ako informoval riaditeľ SSV Ivan Šulík, Spolok svätého Vojtecha vydal na rok 2018 pre svojich členov kalendár Pútnik svätovojtešský, knihu Jozefa Spillmanna Obeť spovedného tajomstva a DVD s filmom Pedro Poveda – Svetlo z Guadixu, ktoré už boli vyexpedované všetkým členom SSV. Riaditeľ SSV informoval aj o aktivitách a nových tituloch SSV. Pri príležitosti 200. výročia narodenia Andreja Radlinského pripravil SSV v spolupráci s Trnavskou univerzitou vedecké sympózium a v školách prebieha interaktívna výstava o Andrejovi Radlinskom. Doteraz si ju pozreli žiaci v Dolnom Kubíne a v Tvrdošíne, v decembri poputuje do Sihelného. SSV vydal dokument o Andrejovi Radlinskom, ktorý nakrútila RTVS. Hoci členská základňa SSV klesá, tento rok sa podarilo získať 1 200 nových a 1 700 ľudí prevzalo členstvo po svojich zosnulých príbuzných. Ďalšou významnou udalosťou bol udelenie ceny Red Dot Award, ktorú získala v Berlíne Svätovojtešská Biblia za dizajn. SSV vydal v poslednom období tri zaujímavé tituly – Komiksová Biblia, Archa a román Snúbenci od Alessandra Manzoniho. Zaujímavou novinkou je aj audiokniha Rozvod v podaní herca Dušana Jamricha.

Podpredseda SSV Jozef Opatovský informoval o vedeckej konferencii venovanej storočnici Duchovného pastiera, ktorá sa konala 23. novembra 2017 v Nitre.

Výbor SSV predniesol návrh, aby na Radlinského ulici v Bratislave bola odhalená pamätná tabuľa Andreja Radlinského.   

Daniel Dian, tajomník SSV