Aktuality

Cena Viliamovi Judákovi za Božích priateľov

16.10.2017

Cena Viliamovi Judákovi za Božích priateľov

Ústav dejín kresťanstva udelil cenu v oblasti Najvýznamnejšie dielo historickej literatúry v roku 2016 nitrianskemu biskupovi Mons. Viliamovi Judákovi ako autorovi diela Boží priatelia. Slovenské martyrológium.

Publikáciu vydal Spolok svätého Vojtecha v roku 2016. Nitriansky biskup, univerzitný profesor a cirkevný historik Mons. Viliam Judák v tomto diele prináša pohľad do života viac ako 50 osobností, ktoré žili od 9. storočia na našom území.
Ústav dejín kresťanstva je občianske združenie, ktorého cieľom je vykonávať a podporovať výskum dejín kresťanstva na Slovensku.