Aktuality

Duchovný pastier vychádza s prílohou o novokňazoch

06.06.2019

Duchovný pastier vychádza s prílohou o novokňazoch

Júnové číslo najstaršieho teologického periodika na Slovensku Duchovný pastier vyšlo opäť v nezvyčajnom rozsahu a úprave s obvyklou júnovou prílohou absolventov teologických fakúlt a novokňazov Slovenska roku 2019. V Editoriáli šéfredaktor periodika píše: „Jún. Mesiac, kedy sa na poliach ukazuje prvá úroda. V kňazských seminároch po Slovensku dozrievajú povolania ku kňazstvu.

V mnohých katedrálach alebo iných chrámoch pred biskupov v pokore s radosťou pokľaknú mladí ľudia odhodlaní zasvätiť svoj život Bohu a spáse svojich bratov a sestier. Práve im adresuje prianie: ,Buďte šťastní kňazi a milujte svoje kňazstvo!‘ rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre Marián Dragúň. Mesiac jún, ale aj júl a august ponúkajú množstvo výročí, ktoré nás vedia osloviť. Sú to osobnosti týchto mesiacov alebo udalosti. Približujú nám ich dvaja autori Jozef Krištof a Daniel Dian v rubrike Výročia jún, júl, august 2019. Mladý publicista, kňaz Dominik Pavol CM pokračuje v rozoberaní témy Evanjeliové rady a štvrtý vincentínsky sľub v procese utvárania identity kňaza – druhá časť. Opäť napĺňame rubriku Druhý vatikánsky koncil - stále aktuálny a nenaplnený už piatou časťou článku Koncilová svätá sloboda ako znamenie čias pre svet od jedného z vynikajúcich znalcov koncilu Jozefa Jurka. Po dlhšom čase sa v našom periodiku objavujú príspevky z oblasti práva dvoch doktorandov Katolíckej univerzity v Lubline. Prvý,  Radko Šaškovič, sa venuje veľmi aktuálnej téme  Poruchy osobnosti a platnosť manželstva (prvá časť). Branislav Trubač ponúka na štúdium príspevok:  Základné zásady sekulárneho a kánonického trestného konania (prvá časť). Ján Štefanec SVD sa zaoberá témou, ktorá zvlášť od pontifikátu sv. Jána Pavla II. rezonuje v Cirkvi – evanjelizácia a mladí ľudia, konkrétne univerzitná mládež a prijímanie a žitie evanjelia: Dopad metódy a prístupu Novej evanjelizácie na pastoračnú službu v univerzitnom prostredí. V rubrike HOMÍLIE periodikum ponúka vysvetlenia liturgických textov od Sedemnástej nedele v Cezročnom  období „C“ až po Dvadsiatu druhú nedeľu v Cezročnom období „C“. Duchovný pastier v mesiaci jún je už nemysliteľný bez prílohy  Absolventi teologických fakúlt a novokňazi Slovenska 2019, ktorá má podnadpis Na aktuálnu tému nielen novokňazom. V úvode tejto prílohy sa nachádza príhovor pápeža Františka pod názvom: „Nie sme distribútormi oleja vo fľaši. Sme pomazaní, aby sme pomazávali. Pomazávame rozdávajúc seba samých, rozdávajúc naše povolanie a naše srdce.“ Myšlienky nitrianskeho diecézneho biskupa Viliama Judáka, ktoré vypovedal počas omše svätenia olejov v Katedrále – Bazilike svätého Emeráma v Nitre 18. apríla 2019 sú pre kňazov veľmi aktuálne a hodné zamyslenia. Svet, v ktorom žijeme je svetom, ktorý sa pýta a zvlášť po udalostiach, ktoré rozvírili aj „tiché vody na Slovensku“ je veľmi aktuálny príspevok Martina Kolejáka Aktuálne myšlienky nielen pre kňazov: História celibátu. Po týchto príspevkoch nasleduje fotografická príloha s údajmi: Absolventi teologických fakúlt na Slovensku a novokňazi Slovenska  2019. Posledný príspevok pripravil Daniel Dian v rubrike Nové knihy - recenzie, v ktorej približuje dielo Homiliae gaudium a jeho autora Mariána Šurába.“ Veríme, že aj najnovšie číslo nášho periodika osloví čitateľov hodnotnými príspevkami a veríme, že aj v čase prázdnin poskytne všetkým prehĺbenie vo viere a pomôže v duchovnej formácii. Siedme  číslo Duchovného pastiera výjde v riadnom čase po prázdninách koncom augusta.                                                                            

Daniel Dian, šéfredaktor