Aktuality

Darujte SSV 2 alebo 3 % svojich daní

26.03.2021

Darujte SSV 2 alebo 3 % svojich daní

Darujte aj tento rok 2 alebo 3 percentá zo svojich daní Spolku svätého Vojtecha a podporte tak najväčšie združenie katolíkov na Slovensku. Z vašich príspevkov podporíme výrobu dokumentárneho filmu o Spolku svätého Vojtecha, ktorý pripravujeme v spolupráci s RTVS. 

Ako poukázať dve alebo tri percentá daní?

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za vás podáva zamestnávateľ

 • Ak sú vaše 2 percentá z dane minimálne 3 eurá, môžete ich celé alebo časť z nich venovať Spolku svätého Vojtecha.
 • Požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane 2020. Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň (treba uviesť rok 2020).
 • Napíšte výšku vašich dvoch percent z dane do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní sumy. Z tejto sumy si vypočítajte dve percentá z vašej dane (celková výška dane/100*2).
 • Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane 2020 a Vyhlásenie o poukázaní sumy doručte do 30. apríla 2021 na akýkoľvek daňový úrad – osobne alebo poštou.

Ak ste zamestnanec a podávate si daňové priznanie sám

 • Uveďte údaje SSV vo svojom daňovom priznaní a daňové priznanie doručte na daňový úrad do 31. marca 2021 (prípadne v predĺženej lehote). V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie dvoch percent z dane v prospech jedného prijímateľa. Výška poukazovanej sumy musí byť minimálne 3 eurá.

Ak ste právnická osoba

 • Zistite si, či môžete poukázať jedno alebo dve percentá dane.
 • Vpíšte údaje SSV do daňového priznania.
 • Doručte daňové priznanie na daňový úrad do 31. marca 2021.

Ak ste dobrovoľník

 • Ak ste v minulom roku odpracovali viac ako 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, môžete darovať až tri percentá.
 • Vypýtajte si potvrdenie od organizácie, v ktorej ste boli v roku 2020 dobrovoľníkom, v ktorom musí byť uvedený popis vašej činnosti a uvedených najmenej 40 hodín dobrovoľníckej práce.
 • Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti priložte k dokumentom, ktoré doručujete na daňový úrad.
 • Ak pracujete ako dobrovoľník pre Spolok svätého Vojtecha, potvrdenie vám radi vystavíme.