Aktuality

Darujte 2 alebo 3 % daní SSV

23.01.2020

Darujte 2 alebo 3 % daní SSV

Ďakujeme za vašu podporu jubilujúceho Spolku svätého Vojtecha. Budeme radi, ak nám aj tento rok prejavíte svoju priazeň darovaním 2 % alebo 3 % svojich daní. 

Ako poukázať dve alebo tri percentá daní? 

Ak ste zamestnanec a daňové priznanie za vás podáva zamestnávateľ 

 • Ak sú vaše 2 percentá z dane minimálne 3 eurá, môžete ich celé alebo časť z nich venovať Spolku svätého Vojtecha.
 • Do 17. februára 2020 požiadajte svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného zúčtovania zaplatených preddavkov na daň a vystavenie tlačiva Potvrdenie o zaplatení dane 2019. Uvádza sa zdaňovacie obdobie, za ktoré sa platí daň (treba uviesť rok 2019).
 • Napíšte výšku vašich dvoch percent z dane do tlačiva Vyhlásenie o poukázaní sumy. Z tejto sumy si vypočítajte dve percentá z vašej dane (celková výška dane/100*2).
 • Obe tlačivá – Potvrdenie o zaplatení dane 2019 a Vyhlásenie o poukázaní sumy doručte do 30. apríla 2020 na akýkoľvek daňový úrad – osobne alebo poštou.

Ak ste zamestnanec a podávate si daňové priznanie

 • Uveďte údaje SSV vo svojom daňovom priznaní a daňové priznanie doručte na daňový úrad do 31. marca 2020 (prípadne v predĺženej lehote). V daňovom priznaní pre fyzické osoby sú uvedené rubriky na poukázanie dvoch percent z dane v prospech jedného prijímateľa. Výška poukazovanej sumy musí byť minimálne 3 eurá. 

Ak ste právnická osoba 

 • Zistite si, či môžete poukázať jedno alebo dve percentá dane. 
 • Vpíšte údaje SSV do daňového priznania.
 • Doručte daňové priznanie na daňový úrad do 31. marca 2020.

Ak ste dobrovoľník 

 • Ak ste v minulom roku odpracovali viac ako 40 hodín dobrovoľníckej činnosti, môžete darovať až tri percentá. 
 • Vypýtajte si potvrdenie od organizácie, v ktorej ste boli v roku 2019 dobrovoľníkom, v ktorom musí byť u vedený popis vašej činnosti a uvedených najmenej 40 hdín dobrovoľníckej práce.
 • Potvrdenie o dobrovoľníckej činnosti priložte k dokumentom, ktoré doručujete na daňový úrad.
 • Ak pracujete pre ako dobrovoľník pre Spolok svätého Vojtecha, potvrdenie vám radi vystavíme. 

Kontakt: 

Spolok svätého Vojtecha 
Radlinského 5
917 01 Trnava 
E-mail: clen@ssv.sk
Telefón: 033/5907733
www.ssv.sk

Ako využijeme dve percentá z vašich daní? 

Podporíme z nich aktivity venované 150. výročiu založenia Spolku svätého Vojtecha. Pripravujeme prezentácie pre školy a filmový dokument o Spolku svätého Vojtecha. 

Ďakujeme za vašu podporu!