Aktuality

Vyšlo septembrové číslo Duchovného pastiera

05.09.2016

Vyšlo septembrové číslo Duchovného pastiera

Septembrové číslo revue pre teológiu a duchovný život prináša v rubrike Rok milosrdenstva príspevok morálneho teológa Martina Kolejáka s názvom Odpustenie exkomunikácie za umelý potrat. Časopis približuje najdôležitejšie septembrové výročia a predstavuje tiež obsiahlu knihu cirkevného historika, nitrianskeho biskupa Mons. Viliama Judáka Boží priatelia s podtitulom Slovenské martyrológium, ktoré mapuje život významných osobností Slovenska počnúc solúnskymi bratmi sv. Cyrilom a Metodom až po Jána Chryzostoma kardinála Korca.