Aktuality

Vychádza kniha rozhovorov s Ranierom Cantalamessom

04.04.2017

Vychádza kniha rozhovorov s Ranierom Cantalamessom

Spolok svätého Vojtecha prináša v týchto dňoch na knižné pulty knihu rozhovorov s kapucínskym pátrom Ranierom Cantalamessom s názovm Chlapec, ktorý nosil vodu. S pápežským kazateľom, ktorý sa v roku 2009 rozhodol žiť ako pustovník, sa zhovára uznávaný taliansky novinár Aldo Maria Valli. 

Páter Cantalamessa v knihe spomína, že ako malý chlapec nosil žencom na pole vodu. Dodáva pritom, že túto prácu robí po celý život, len došlo k malej zmene – žencami sú teraz robotníci v Pánovej vinici a vodou, ktorú im nosí, je Božie slovo. Pútavú knihu rozhovorov preložil do slovenčiny Martin Kramara.