Aktuality

Požehnali sme zrekonštruovanú predajňu v Nitre Na vŕšku

23.04.2018

Požehnali sme zrekonštruovanú predajňu v Nitre Na vŕšku

Na sviatok sv. Vojtecha 23. apríla nitriansky diecézny biskup Viliam Judák slávnostne požehnal zrekonštruovanú predajňu Spolku svätého Vojtecha v Nitre Na vŕšku. „Ide už o piatu predajňu Spolku svätého Vojtecha, ktorú sme zariadili v novom modernom štýle. Verím, že sa zákazníkom bude v nej nielen dobre nakupovať, ale budú sa v nej aj príjemne cítiť,“ povedal Ivan Šulík, riaditeľ Spolku svätého Vojtecha.

Nitrianska predajňa vznikla ešte v roku 1946, patrí medzi najstaršie obchodné prevádzky Spolku svätého Vojtecha. Pútnik svätovojtešský na rok 1948 uvádza správu o otvorení nových kníhkupectiev v Bratislave, Trnave a Nitre, v ktorej sa okrem iného píše: „​Značné investície sme prekonali v týchto kníhkupectvách už i so zreteľom na to, že miestnosti a ich úpravy musia mať náter kultúrneho stánku, aký si vyžaduje reprezentácia slovenskej kultúrnej tvorby: knihy a umenia.“   

Nitrianske kníhkupectvo SSV sídlilo v roku 1946 na Farskej ulici a zvonku ho zdobil obraz svätých vierozvestov Cyrila a Metoda. „​Návštevník v ňom nájde knihy pestrého výberu. Cieľom jeho založenia bolo poslúžiť nášmu členstvu tohto okolia, aby bolo v tomto kraji oboznámené s činnosťou Spolku sv. Vojtecha," uvádza Pútnik svätovojtešský. Nitrianska predajňa fungovala aj po roku 1953, keď bolo viacero prevádzok SSV zrušených. Od roku 1992 sídli Na vŕšku. 

V Nitre má Spolok svätého Vojtecha ešte ďalšie dve predajne – jednu v obchodnom dome Centro a druhú na Nitrianskom hrade.   

Predajňa v roku 1946